Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чурттакчылыг черлерни долгандыр өртке удур камгалал дилиндектер чардырылгазы доозулган

Тывада чурттакчылыг черлерни долгандыр өртке удур камгалал дилиндектер чардырылгазы доозулган 29.05.2023

Республиканың дыка хөй кожууннары өрттен чурттакчылыг черлерни камгалаар черниң кырыкы каъдын катап база чардырар ажылдарны дооскан деп, Россияның ОБЯ Тыва Республикада кол эргелели  дыңнаткан.
Барыын-Хемчик, Тес-Хем, Эрзин, Таңды, Чөөн-Хемчик, Бии-Хем кожууннарның чамдык суурлары база Ак-Довурак хоорай ол ажылды кылбаан. Айыттынган муниципалитеттерниң эрге-чагыргазы ол камгалал ажылын июнь 2-ге чедир доозар ужурлуг.
Өрт сезону эгелээнинден бээр 132 чурттакчылыг чер камгалал дилиндекти чардынган, 16 суур ол ажылды чорутпаан. ОБЯ кол эргелели дилиндекти чарары өртке удур хемчегниң чугула кезээ болгаш, ол хемчегни чорутпазы хоойлу хажыдыышкыны болур деп сагындырган. Адаттынган кожууннарның удуртукчуларынга административтиг хемчегни онаап болур.
Республикада арга-арыгже кижилерниң кирерин, техниканың чоруурун база ажык от-көс ажыглаарынга кызыгаарлаашкынныг өртке удур онза чурум ажылдап турар. Онза байдалдарже үнер регионалдыг система “кезээде белен” чурумда ажылдап турар.
Майның 29-та Таңды кожуунда чедери берге черде бир өрт хып турарын регионалдыг диспетчер албаны дыңнаткан. Өрттү дүүн кежээ илереткен, ында өрттү өжүрер дээш тос кижи, үш техника ажылдап турар.
Бо чоокку хүннерде, Бай-Тайга, Улуг-Хем, Кызыл кожууннар девискээрлеринге 4-кү класстың - бедик деңнелдиң өрт айыылы тургузустунуп болуру чадапчок.


Возврат к списку