Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Россияда Индияның төлээ чериниң төлээзи-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Россияда Индияның төлээ чериниң төлээзи-биле ужурашкан 18.07.2017
 Индий кино фестивалы, культурлуг солчулгалар, Индияның шажын университеттеринде өөренип турар тыва хуурактарга виза кылдыртырынга дуза, Тыва студентилерге болгаш ажылдап турар студентилерге IT-адырга стажировка эрттирери – Тыва биле Индия кады ажылдажылганың бирги базымнарын оон эгелээрин шиитпирлээн. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Россияда Индияның төлээзиниң оралакчызы, дээрги Баласубраманиан-биле ужурашкаш, кады ажылдажылганың моон-даа соңгаар чорудар угланыышкыннарын тодаргай чугаалашкан.
  Дипломат ажыы-биле, ооң төрээн черинде шоолуг-ла билдинмес Тыва ону шагда-ла сонуургадып келгенин чугаалаан. Тываның Баштыңы республиканың экономиктиг болгаш этнокультурлуг курлавырын таныштырган. 
 «Тыва биле Индияның аразында буддизм дээн ышкаш, ниити чүүлдер барынга бистиң аалчывыс бүзүрээн. Быжыг харылзаа тударынга эки чылдагааннар бар дээрзинге чөпшээрежир боор силер!– деп, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн. – Дыка хөй айтырыгларны сайгардывыс. Тибет медицинаны сайзырадыры, Индияның эм-таң бүдүрүлгезинге тыва чиг этти ажыглаары, йога школазын ажыдары, чурагай технологиязын болгаш «Азия төвү» бистиң кол брендивисти нептередири дээш, оон-даа өске. Бо чоокку үеде культурлуг төлевилелдерни чорударын дугуруштувус, ооң бирээзи – Тывага индий кинолар фестивалын эрттирери хамааржыр. РФ-тиң төлээ черинге буддизм болгаш хамнаашкын өнчү-салгалының дугайында делгелгени делгээр бис. Индияда шажын билиинде өөренип турар оолдарывыска виза бээриниң айтырыын аңгы чугаалаштывыс».
 Тываның Чазааның Даргазының оралакчызы Анатолий Дамба-Хуурак, Кызыл хоорайның баштыңы Дина Оюн, Даштыкы-биле экономиктиг харылзаа агентилелиниң удуртукчузу Роланда Самбу-Хоо ужуражылгада киришкен.

Возврат к списку