Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы «Волонтер-эмчилер» эки турачы шимчээшкинниң регионалдыг активи-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы «Волонтер-эмчилер» эки турачы шимчээшкинниң регионалдыг активи-биле ужурашкан 06.12.2023

Владислав Ховалыг кадык камгалал адырында «Волонтер-эмчилер» бүгү-российжи хөй-ниити шимчээшкининиң регионалдыг салбырының активи-биле чазак бажыңынга ужурашкан. Эки турачылар отрядының амгы штавында республиканың эмчи колледжизиниң 70 ажыг активчи сургуулдары кирген.

«Добро.ру» албан езу порталының медээзинден алырга, шимчээшкинниң эң-не идепкейжилериниң санында, «Кызыл хоорайның аныяктары» каттыжыышкын, «Фемида» эрге-хоойлу клуву, #МыВместе база «Волонтёры Победы» волонтер штавы кирип турар.

Владислав Ховалыг Эки турачының хүнү-биле аныяктарга байырын чедирип, ажык чугааже чалаан. Шимчээшкинниң киржикчилери боттарының ажылын, келир үеде планнарын регионнуң удуртукчузунга сонуургаткан. Чамдык оолдар бедик мергежилдиг эмчи болур күзелдерин чажырбаан.

Регионалдыг салбырның координатору Айдын Кара-Сал 2017 чылдан бээр эки турачы организацияның элээн каш угланыышкыннарда ажыл-чорудулгазын таныштырган. Оолдар эмнелге организацияларында волонтер дузазын көргүзүп, санитар-профилактиктиг чырыдыышкын, школачы программалар, хан дужаарының, амыдыралдың кадык овур-хевириниң дугайында суртаал ажылын чорудуп турар.

Активчилер санитарлыг-профилактика чырыдыышкынының аңгы-аңгы хемчеглерин: профилактиктиг беседаларны, квестилерни, скандинав кылашка мастер-класстарны, спортчу сула шимчээшкиннерни күш-ажылчы коллективтерде база эрттирип турар. Школачыларга экскурсияларны, чүрек-өкпе реанимациязының, хан базыышкынын хемчээриниң мастер-класстарын программа езугаар эмчи колледжизиниң баазазында эрттирип турар. Элээдилерге солун болзун дээш, интерактивтиг база стол оюннарын организастаан.

«Добро в село» акцияның бир солун угланыышкыны – волонтерлар база эмчи специалистер көдээ черлерде ФАП-тарга дузалажып турары. Волонтер-эмчилер суурларже үнүп, кадыын камнаарынга арга-сүмелерни берип, диспансеризацияның база аарыгларга удур профилактиканың ужур-дузазын тайылбырлап, бирги эмчи дузазын көргүзер чугула арга-мергежилдерге өөредип турар. Шимчээшкинниң кежигүннери Шивилиг, Булуң-Бажы, Бай-Даг, Булуң-Терек, Ак-Дуруг, Бора-Тайга, Шанчы, Кара-Хаакта чаа туттунуп турар ФАП-тарны арыглап аштаарынга база чаагайжыдарынга дузалашкан.

Волонтер-эмчилер ачы-буян чедирилгезин база чорудуп турар. 2019 чылдан бээр, Чаа чыл бүдүүзүнде, Улуг-Хем кожууннуң Торгалыг суурда туберкулезка удур «Ромашка» санаторий-профилакторийге чедип, уругларга белек-селектерни тыпсыры чаңчыл апарган.

Коронавирус пандемиязының үезинде өске хөй-ниити организациялары-биле кады удур-дедир ачы-дуза чедирилгезиниң #МыВместе бүгү-российжи акциязынга киришкен. Бажыңнарында изоляцияда олурар кижилерге аъш-чем аймаан база эм-таң садып, чедиреринге дузалашкан. Эки турачылар бирги ээлчегде назылап кыраан болгаш шимчей албан кижилерни кичээнгейге алган.

- Аныяктар бо мергежилди медерелдиг шилип ап турары, дыка өөрүнчүг-дүр. Силерниң дыка хөйүңер дээди өөредилге черлеринге өөредилгезин уламчылап, улуг эмчи болур планны тургузуп алган чадавас. Эмчи колледжизинге өөренмишаан, кадык камгалал адырында волонтер ажылдарынга киржип тура, сургуулдар келир үеде мергежилиниң дугайында дыка хөйнү билип алырлар – деп, Владислав Ховалыг эки турачылар-биле ужуражылгазының түңнелин бодунуң блогунда бижээн.

Регионнуң Баштыңы бедик хей-адын салбайн, чуртунуң кезээде идепкейжи хамаатылары болуп артарын күзээн.


Возврат к списку