Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы XIV Красноярскиниң экономиктиг шуулганында киржип турар

Тываның Баштыңы XIV Красноярскиниң экономиктиг шуулганында киржип турар 20.04.2017
 Тываның делегациязында республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол, ооң оралакчызы Шолбан Хопуя, ТР-ниң экономика сайыды Елена Каратаева база Инвестицияларны хаара тудар болгаш камгалаар талазы-биле агентилелдиң удуртукчузу Даваа-Церин Иргит олар, бөгүн апрель 20-де, Красноярскиде ажыттынган экономиктиг шуулганның ажылында киржип турар.  
 Апрель 22-де доостур шуулган үезинде, бо чоокку он чылдарда чурттуң экономиктиг перспективаларын база удуртулганың шынарын, күш-ажылдың бүдүрүкчүлүүн, кижи капиталының хөгжүлдезин, сайгарлыкчы чорукту деткиириниң шынарын бедидериниң, база ол ышкаш экологтуг, технологтуг болгаш адырлар хөгжүлдезиниң айтырыгларын шиитпирлээр адырда РФ-тиң Чазааның ажылын чугаалажыр. 
Республиканың төлээлери КЭФ-2017-тиң Сибирь регионнарының экономиктиг хөгжүлдезиниң чугула айтырыгларынга тураскааткан дискуссия шөлдеринге киржири планнаттынган. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2025 чылга чедир социал-экономиктиг хөгжүлдени, бүгү Россияның экономиктиг өзүлдезиниң чаа чадазының өзек драйвери болур Сибирьниң күчү-шыдалын, күрүне эргелеп-башкарылгазының реформазын сайгарган пленарлыг хуралдарга киржир. 
 Шуулган үезинде регионнар болгаш бизнес-структуралар аразында экономиктиг болгаш социал угланыышкынныг элээн каш дугуржулгаларга атты салыр. Тыва кадык камгалал адырында бодунуң төлевелелдеринче боттуг инвесторларны хаара тудар. Оон аңгыда КЭФ-2017 үезинде улуг, ортумак болгаш биче бизнестиң продукцияларын, кылган ажылдарын болгаш технологияларын база делгээр.  
 Красноярскиниң экономиктиг шуулганының ажылында Тывадан аңгыда, Калининград облазындан эгелээш Ыраккы Чөөн чүкке чедир 30 хире регионнар база федералдыг хоорайлар база федералдыг деңнелдиң политиктери: российжи сайыттар кабинединиң баштыңының оралакчызы Аркадий Дворкович, саң-хөө сайыды чораан Алексей Кудрин, экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Орешкин, Ажаалга банкызының баштыңы Герман Греф болгаш өскелер-даа бар. Красноярскиниң шуулганында 20 күрүнениң төлээлери база келген.

Возврат к списку