Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кеземче-күүселде системазының албан черлерин Кызылдан ырадыр

Кеземче-күүселде системазының албан черлерин Кызылдан ырадыр 29.04.2021
Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг Москвага ажыл-агыйжы сургакчылаашкын үезинде, Кеземче күүселдезиниң федералдыг албанының директору (ФСИН России) Александр Калашников-биле Россияның Кеземче күүселдезиниң федералдыг албанының системазын хөгжүдер чаа концепцияга даянгаш, кеземче-күүселде системазының албан черлерин (колониялар, СИЗО, кара-бажыңнар болгаш өске-даа) чурттакчылыг черлерден ырады көжүрер айтырыгны чугаалашкан. Республика девискээринде 3 колония база истелге хоругдалының 1 албан чери бар. 
Оларның ийизи найысылал Кызыл хоорайның төп кезээнде. 1952 чылда туттунган «1 дугаар эдип-чазаар колония» федералдыг казна албан чери хоорайның оң талакы кезээнде хуу чуртталга бажыңнарының чоогунда болгаш, республиканың кол туризм объектизи - Кызыл хоорайда Улуг-Хемниң эриин дургаар “Азия төвү” архитектурлуг-скульптура комплекизиниң аян-шинчизинче кирип турар. Албан чериниң даштыкы овур-хевири Кызыл хоорайның чоок-кавы хүрээлелиниң, хөй-ниити шөлдериниң чаагайжыдылгазынга база турисчи сонуургалды хөгжүдеринге моондактап турар.
 Кеземче-күүселде системазының оон өске албан черлери аңгы черлерде. Кызыл хоорайның ниити шөлүнден алгаш көөрге, чер участоктары-биле кады оларның ээлеп турары ниити шөлдери база улуг. 
«Кеземче-күүселде системазының эдип-чазалга албан черлери» төлевилелдиң чаа негелделери база дүрүмнери езугаар комплекстиг тудугну тудар. Россияның ФСИН-ниң чаа участоктарга объектилер тудар акшаландырыышкын көрдүнген федералдыг тускай сорулгалыг программа хемчеглеринче киргеш, 1 дугаар истелге изоляторун база эдип-чазаар колонияны көжүрер саң-хөөнү хаара тударын чугаалашкан. Кызыл хоорайда СИЗО-ну өскээр көжүрген соонда, хосталган чер участогунга хөй квартиралыг чуртталга бажыңнарын тудуп, ол чоок кавыны чаагайжыдар. 
Ужуражылга үезинде Тыва Республиканы Россия Федерациязының Юстиция яамызының эгеки төлевилел киржикчилериниң аразынче киирерин чугаалашкан.

Возврат к списку