Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Алдын медальдарны тывыскан

Алдын медальдарны тывыскан 19.06.2014

Доозукчу — 2014

Июнь 18-те ТР-ниң Чазак Бажыңынга республиканың ниити ортумак билиг школаларының тергиин өөредилгелиг 47 доозукчузунга алдын медальдарны байырлыг байдалга тывыскан.

Тываның Баштыңы — Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оолдуң доозукчуларга, ада-иелерге, башкыларга байырын ооң оралакчызы Анатолий Дамба-Хуурак чедирип тура, бо чылын алдын медальга төлептиг болганнарның чүгле 7-и оолдар болуп турарын онзалап демдеглээш, оларны олуттарындан туруп кээрин дилээн. Кажан эртем-билигге сундулуг оолдар чоргаар туруп кээрге, адыш часкаашкыннары диңмиттели берген. Анатолий Партизанович ындыг харыысалгалыг оолдардан күрүне баштыңнары, удуртукчулар үнер дээрзин онзалап демдеглеп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 1982 чылда Бүрен-Хем ортумак школазын алдын медаль-биле доосканы-биле холбап чугаалаан.

Алдын медальга бүгү эртемнерге чүгле 5 демдекке өөренип турган болгаш орус дыл, математикага күрүнениң чаңгыс аай шылгалдаларын бедик көргүзүглерлиг дужааган уруглар төлептиг болганнар. 47 республиканың бүгү доозукчуларының ниити санының 1,5 хуузу. Бо чылын «мөңгүннерни» өөредилгезинге хамаарыштыр түңнел демдектеринде ийи 4-түг 99 уруг алган.

Тываның Чазааның тергиин өөредилгелиг уругларны деткип, оларже күрүнениң болгаш ниитилелдиң кичээнгейин угландырып турары өөрүнчүг. А алдын, мөңгүн медальдарга төлептиг болган доозукчулар билииниң бедик деңнелин бадыткап, чурттуң дээди өөредилге черлеринче кирериниң шылгалдаларын чедиишкинниг дужаар дээрзинге бүзүрел улуг.

Шончалай Мааты-оол.

"Шын" солун

Чингис Сааяның тырттырган чуруу.


Возврат к списку