Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада уругларның чайгы дыштанылга лагерьлериниң санын көвүдедир

Тывада уругларның чайгы дыштанылга лагерьлериниң санын көвүдедир 27.03.2018
Тывада уругларга стационарлыг лагерьлер саны көвүдээр. Эрткен чылга деңнээрге, бо чайын республикага 198 чайгы кадыкшылга легерьлери ажылдаар, азы 5 лагерь хөй. Немелде баазаларны ажытканы, сезонда немей 3 муң хире уругну дыштандырар арганы бээр. Эрткен чылын 7-ден 15 харлыг 17343 уруг дыштанган болза, бо чайын 19180 кижини чайгы лагерьлерже хаара тудар. 
ТР-ниң Өөредилге яамызының реестринде чаа лагерьлерни киирген. Хөндергейниң кадыының байдалы кызыгаарлаттынган уруглар школа-интернадында "Ыраажы-Хем", Кызыл-Мажалык суурнуң 1 дугаар школазында "Шолбан-Ак", Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурда "Серебрянка" лагерьлери аңаа хамааржыр. 
Республиканың өөредилге яамызының удуртулгазында 176 лагерьге 15,5 муң уругну хаара тудары көрдүнген. Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилелдиң 18 лагери ийи муң хире школачыларны хаара тудар. "Чагытай" биле "Серебрянка" профэвилел лагерьлери 930 уругну хүлээп алыр. А "Орленок" база Каа-Хем кожуунда "Отчизна" лагерьлерге 600 ажыг оолдар, уруглар дыштаныр.  
Школаларда хүндүскү лагерьлерге уругларның хөй кезии - 14 муң хире кижи дыштаныр. Хоорайдан дашкаар лагерьлерге 5 муң ажыг уругларны хаара тудар. А майгын лагерьлери 30 школачыны хүлээп алыр.  
Апрельдиң 1-ге чедир уруглар дыштанылгазын хандырар ажылдакчыларның штавын – башкылар, эмчилерден эгелээш, техниктиг ажылдакчыларга чедир тургузар. Республиканың Өөредилге яамызы уруглар-биле ажылче регионнуң студент отрядтар штавы таварыштыр студентилерни вожатыйладырын планнаан. Тускай организастаан курстарга өөредилгелерни эрттирер. 
Смена аайы-биле аңгы-аңгы программаларны уругларга бараалгадыр. Корум-чурум үрээшкиннеринге удур ажылдар, баштыңчы, спортчу, турисчи, экологтуг дээш, өске-даа тускай төлевилелдер кирген. Школа чанының лагерьлеринче путевканың ортумак өртээ - 4095 рубль, а стационарлыг лагерьже - 11340 рубль, майгын лагеринче - 4900 рубль болур.
Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилелдиң шугуму-биле дыштаныр уругларга чиигелделиг путевканың өртээ - 2268 рубль. Эвээш хандырылгалыг өг-бүлелерден ажы-төлге путевканы халас бээр. Лагерьлерде чиигелделиг олуттарның ниити хемчээлиниң 70 хуузун халас путевкаларның үлүү ээлээн. 
Республиканың эрге-чагыргазы 2017 чылга деңнээрге 8,2 хуу хөй, азы 126,3 млн. рубльди 2018 чылда уругларның чайгы дыштанылгазын организастаарынче угландырар. Республиканың бодунуң акша-хөреңгизинден ол түңнүң үштүң ийи кезиин, азы 97,5 млн. рубльди аңгылаан.

Возврат к списку