Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага профессионал эде белеткел төвүн ажыдар

Тывага профессионал эде белеткел төвүн ажыдар 29.01.2024

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ТР-ниң Дээди Хуралынга Айыткалында, Тываның тудуг техникумунуң баазазынга Профессионал эде белеткел төвүн ажыдар даалганы регионнуң Өөредилге яамызынга берген. Төп ажыл берикчилериниң дилээ-биле специалистерниң мергежилин бедидип, профессонал белеткелин чорудар.

Владислав Ховалыг даалганы берип тура, профугланыышкынныг ажыл школа – техникум – дээди өөредилге чери – мергежилдиг кадрлар деп, чаңгыс шугум-биле чоруур ужурлуг деп айыткан.

Эрткен чылын Тывада «Профессионалитет» федералдыг төлевилел боттандырылгазы-биле тургусканы ышкаш төптү ажыдар планныын регионалдыг Өөредилге яамызы дыңнаткан. Ол төлевилел боттандырылгазы-биле Кызыл, Чадаана хоорайларда, Сарыг-Сеп база Балгазын суурларда техникумнарның көдээ ажыл-агый угланыышкынында беш чүс ажыг студентилер өөренип турар.

Ам төпке чыл санында-ла 4 муң ажыг кижи мергежилин бедидип, профессионал эде белеткелди эртип болур. Бүдүрүлгелерниң ажылдакчыларын өөредип алыр дээн дилээ езугаар, төп өөредилге программаларын боттандырар. Школачыларга профугланыышкынныг хемчеглерни, мергежилдерге шенелделерни чорудар. Төптү амгы үениң дериг-херекселдери-биле четчелээрин, өөредилге яамызы дыңнаткан.

Сибирьниң хөгжүлде стратегиязында көрдүнген улуг инвестиция төлевилелдериниң боттандырылгазын өөренип көргеш, Тываның Чазаа 2025 чылга чедир күш-ажылчы курлавырларга хереглелди хевирлеп тургускан. Стратегтиг документиде Тывага хамааржыр 31 хемчег кирген, ооң санында 11 улуг даг-тывыш инвестиция төлевилелдери бар. Тываның Баштыңы республиканың тудуг адырынга чугула херек мергежилдиг кадрлар курлавырын тургузар даалганы база берген турган.


Возврат к списку