Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Озал-ондакка 6 кижи амы-тынындан чарылган

Озал-ондакка 6 кижи амы-тынындан чарылган 15.04.2014

Апрель 12-де дүнекиниң 12 шак 50 минута турда Чөөн-Хемчик кожууннуң девискээринде Кызыл — Абаза автооруунга коргунчуг орук озал-ондаа болган. Аңаа 6 кижи амы-тынындан чарылган, оларның аразынга 10 айлыг чаш төл база чок болган. Арткан 4 кижи эмнелгеде болгаш оларның байдалы бо хүнде чүгээр. Тыва Республиканың Баштыңы—Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле Тыва Республиканың Чазааның оралакчызы Анатолий Дамба-Хуурак баштаан комиссия болгаш иштики херектер сайыды Александр Лобанов озал-ондак болган черже дарый үнүпкен. Комиссияже эмчилер, психологтар, орук ажылдакчылары, ТР-ниң ИХЯ-зының Чоннуң айыыл чок чоруун камгалаар полицияның ажылдакчылары кирген.

Уткуштур чоруп олурган «ВАЗ-21120» маркалыг ийи машинаның үскүлешкени-биле Чадаана хоорайның бензин кудар станциязының чанынга канчаар-даа аажок коргунчуг озал-ондак болу берген. Чөөн талаже халдып бар чораан «ВАЗ-21120» маркалыг автомашинаны 19 харлыг чолаачы башкарып чораан болгаш, ол боду, ооң 39 харлыг ачазы  күштүг үскүлежиишкинден ол-ла черинге амы-тынындан чарылган. Артынга чораан 40 ажыг харлыг ийи херээжен, бир эзирик эр пассажирлерни эмнелгеже дарый чедирип, оларга баштайгы эмчи дузазын көргүскен. Бо машинада пассажирлер Барлык суурга эрткен юбилейден кел чорааны истелге үезинде билдинген. А барыын талаже халдып чораан ийи дугаар машинаның чолаачызының ат-сывын тодарадып турар. Аңаа чораан 6 айлыг чаш уруг, ийи аныяк херээжен ол-ла черинге амы-тынындан чарылган. 21 харлыг кыстың мага-бодунуң сөөгү каш черден сыйылган, ону кожууннуң төп эмнелгезинде чыттырган.

Озал-ондак болган черге 01.00 шак турда бир дугаарында орук-патруль ажылдакчылары, 01.02 минута турда дүрген дуза эмчилери, 01.08 турда ОБЯ-ның ажылдакчылары, ооң соонда Чөөн-Хемчик кожууннуң удуртукчулары чедип келген. Аңаа эртенгиниң 6 шакка чедир хыналда ажылдарын чоруткан.

Анатолий Дамба-Хуурактың дыңнадып турары-биле алырга, апрель 13-те эртенгиниң 9 шакта кожуун чагыргазынга дарый хуралды эрттирген. Аңаа чок болган болгаш кемдээн кижилерниң чоок кижилери-биле кандыг ажылдарны кылып чорударын чугаалашкан. Амы-тынындан чарылган кижилерни сөөлгү оруунче үдээрде Чазактың тургускан комиссиязы өг-бү­лелерге дузаны көргүзер. Орук озал-ондаанга амы-тынындан чарылган шупту чаш кижилерни тус черниң чагыргазы шыңгыы хайгааралга алырын өөренип көөр.

Шолбан Кара-оол «Вконтакте» четкизинде бодунуң арнынга чок болган кижилерниң чоок кижилеринге ханы кажыыдалын илередип, кижи бүрүзүнге баштайгы 50 муң рубль дузаламчыны Чазак көргүзер дээрзин бижээн. Ол ышкаш  бо орук озал-ондаанга ада-иезин чидиргеш, өскүс арткан ажы-төлдүң салым-чолу дээш онза дүвүреп турарын Чазак Даргазы дыңнаткан. Бо коргунчуг чижекке даянып алгаш, тайылбыр ажылдарын шыңгыы чорударын Шолбан Кара-оол Анатолий Дамба-Хууракка дааскан. Машинага 10 айлыг уруу-биле чок болган иениң бажыңында ийи ажы-төлү өскүс артып калганы кээргенчиг.

Чөөн-Хемчик кожуунга «Кызыл — Абаза» 162 дугаар автоорукка 223 километр черге болган коргунчуг озал-ондакка хамаарыштыр апрель 14-тү республикада кажыыдал хүнү кылдыр чарлап, күрүне туктарын бадырар дугайында Чарлыкка Тываның Баштыңы атты салган.


Возврат к списку