Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Россия – эң чараш чурт» фотоделгелге ажылдап турар

Тывада «Россия – эң чараш чурт» фотоделгелге ажылдап турар 29.09.2021 Республика найысылалының Улуг-Хем эриинде, “Азия төвү” архитектурлуг комплексте, “Россия – эң чараш чурт” деп фотоделгелге эрткен дыштаныр хүннерде ажылын эгелээн.
Орус географтыг ниитилелдиң улуг төлевилели конкурс киржикчилериниң фотоажылдардан чуртувустуң катаптаттынмас каас-чаражын көргүскен. Россия – делегейде эң улуг чурт, ооң булуңнарын эргип-кезииринге хөй үе болгаш күш үнер. Чижээ, Россияның шупту хоорайларынга чедер дизе, эвээш дизе үш чыл херек. А Орус географтыг ниитилел Россияның хөй талалыг бойдус чурумалы болгаш культуразы-биле таныштырар ындыг арганы чонга берген.
"Эң чараш чурт" конкурс — бирги чуруктарны-ла көргеш, ынакшыл оттуп кээр аян-чорук-тур. Конкурс алды чыл иштинде үргүлчүлээш, 510 муң ажылдарны хүлээп алган. Конкурска кижи бүрүзү киржип болур, а кол негелде – чурукту Россияның девискээринге тырттырар ужурлуг.
Тывага делгеттинген фото ажылдарны Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чылдаанынга база билдингир күрүне болгаш хөй-ниити ажылдакчызы, журналист, чогаалчы Күжүгет Серээевич Шойгунуң 100 харлаан юбилейинге тураскааткан. Делгелге ажык дээр адаанда дериттинген, ону күзелдиг кижилер көрүп болур.

Возврат к списку