Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чурттакчы чонун COVID-19-тан катап тарыдар үени сагыырын сагындырган

Тываның чурттакчы чонун COVID-19-тан катап тарыдар үени сагыырын сагындырган 02.03.2022 Тывада Covid-19-тан коллективтиг иммунитетти быжыглаарының чорудуу бадып турары демдеглеттинген. Эрткен неделяда, февральдың 21-тен 27-ге чедир, ол 76 хуу тургаш, 73-те келген. Росхереглел хайгааралының ТР-де эргелели, тарытпаан база катап база тарылга албаан кижилерниң иммунитеди читкенинден, вирустан камгалал кошкаанын дыңнаткан. Кол санитар эмчи Людмила Салчак янзы-бүрү акциялар, лотореялар дээш, өске-даа арга-хевирлер дузазы-биле, муниципалитеттерде тарыышкын кампаниязын шапкынчыдарын саналдаан. Регион баштыңының даалгазы езугаар, чазак кежигүннери кожууннар удуртукчулары-биле чурттакчы чонну тарыыр ажылды организастыг эрттирер дээш, чер-черлерже үнер ужурлуг. Февраль 27-ге чедир бирги тарылганы база «Спутник Лайт» вакцинаны 165 муң кижи алыр тургаш, 153318 кижи тарыдып, 92,5 хуу күүсеттинген. Чеди-Хөл, Кызыл, Барыын-Хемчик база Эрзин кожууннарда болгаш Кызыл хоорайда чонну тарыышкынче хаара тудары эвээжээн. 60 хардан өрү назылыг тарытпаан кижилер аразында аарып турарлар саны бо хонуктарда көвүдээнин Людмила Салчак айыткан. Ынчангаш ол бөлүктүң хамаатыларының тарыдып алырынче онза кичээнгейни углаарын муниципалитеттерге сагындырган. Республикада 60 хардан өрү назылыг тарыдар кижилер санындан 23574 кижи бирги тарылганы алган, азы планның 79,1 хуузу. Вице-премьер Елена Хардикова тарыышкын талазы-биле хожудаңгай Чеди-Хөл кожуунга субботада чораанының дугайында дыңнаткан. Коронавирус халдавырынга удур ажылдар чогумчалыг тургустунган-даа болза, кожуунда доктаамал чурттавайн турарындан, өске черже өөренип чорупканындан дээш, чөптүг чылдаганнар барын чугаалаан. Чагырга чери чон аразынга тайылбыр ажылын чорудуп, тарыышкын үнүүшкүннерин кылып турар болгаш, кожуун бо чоокку үеде планын күүседиптер. Шак-ла ындыг хевирлиг хемчеглерни өске кожууннар база чорударын саналдаан. Амгы үеде республикада 44 тарылга пунктулары ажылдап турар, оларның 21-и Кызылда, 23-ү – кожууннарда деп, кадык камгалал яамызы дыңнаткан. Найысылалда көжүп чоруур сес пункт база бар: - «5 звезд» садыг төвүнде; - «Курай-курай» садыг комплекизинде; - Кечил-оол, б.11 адрестиг Кызылдың транспорт техникумунуң ниитиниң чуртталга бажыңында; - Спутник мкр, МЖК, б 3-те; -. Правобережная, б.48-те тарылга кабинеди; (эмчи амбулаториязы); - ТР-ниң Бизнес-инкубаторунда, Тыва эки турачылар, б.18; - ЛДО-да Республиканың уруглар эмнелгезиниң салбырында, Пригородная, д.44 (дыштаныр хүннерде ажылдаар); - Кызылдың чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төвүнде, Кочетов, б.35 (дыштаныр хүннери - суббота, улуг-хүн). Росхереглелхайгааралының Тыва Республикада эргелели база регионнуң Кадык камгалал яамызы коронавирус халдавырындан камгалал тарылганы салдырып алырынче чурттакчы чонну кыйгырган.

Возврат к списку