Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чайынналчак чедиишкинниг болган

Чайынналчак чедиишкинниг болган 15.01.2015

2015 чылдың эгези Тываның салым-чаяан­­ныг уругларынга «дүжүттүг» чыл кылдыр эге­лээн.  Чоокта чаа январь айның 9-11 хүн­­не­­ринде Санкт-Петербург хоорайга «Алые паруса» культура фондузунуң эрттиргени IV Бүгү-россия чергелиг салым-чаяанныг уругларның танцы-сам талазы-биле “Северное сияние”мөөрейи болуп эрткен. Аңаа рес­публикавысты төлээлеп, ат-сураа Россияда болгаш даштыкы чурттарда  билдингир «Эдегей» бөлүктүң бичии бөлүү киришкен. Ук мөөрейге Россияның аңгы-аңгы булуң­нарындан эң-не шылгараңгай 71 коллектив киришкен болгаш мөөрейниң түңнелинде бичии эдегейжилер эң-не тергиинин бадыткап, мөөрейниң 1-ги чергениң лауреады база мөөрейниң эң дээди шаңналы Гран-прини чаалап алганнар.

Бичии эдегейжилерни башкызы Дирчин Айлана Вячеславовна 5 харлыындан эгелеп 4 чыл иштинде белеткээн. Олар Тываның Россияга каттышканының 100 чыл ою болгаш республика деңнелдиг хөй-хөй ба­йырлалдарны боттарының уран талантызы-биле каастап турарлар.

Эр хейлер, тыва чуртувустуң кайгамчыктыг салым-чаяанныг, төлептиг кыстары – бичии эдегейжилерге болгаш оларның башкызы Айлана Вячеславовнага чайынналчак чедиишкини дээш изиг байырны чедирип, моон-даа соңгаар хөй-хөй чогаадыкчы чедиишкиннерни күзедивис!

"Шынның" корр.


Возврат к списку