Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Абилимпикс»-2023 чемпионаттың регион чадазынга белеткел Тывада эгелээн

«Абилимпикс»-2023 чемпионаттың регион чадазынга белеткел Тывада эгелээн 04.03.2023

Кадыкшыл байдалы кызыгаарлыг кижилер аразынга профессионал мергежилге «Абилимпикс» национал чемпионаттың регион чадазынга Тывада 163 кижи киржир. Республиканың Өөредилге яамызының дыңнатканы-биле алырга, апрельдиң 10-14 хүннеринде эртер регионнуң кол маргылдаалаыр дараазында угланыышкыннарга болур: чинчи-шурудан кылыгларга, ыяштан оюп сиилбииринге, уран дааранылгага, чазанылгага, дааранылгага, быжарынга база чемнер кылырынга, крючок болгаш спицы-биле аргыырынга, уран чурулгага, идик септээринге, веб-дизайнга, очулгага, сөзүглел ажылдаарынга, эмчи болгаш социал ажаалдага, ол ышкаш региондан ийи чүүлге - тыва хуужуур база хөмден кылыгларга (кымчы кылыры).
Регион чемпионады 8 албан чериниң баазазынга – дыңнавас уруглар школа-интернадынга, кадыкшылы кызыгаарлыг уругларның 10 дугаар школазынга, Тываның Тудуг техникумунга, Тываның информастыг технологиялар техникумунга, Тываның политехниктиг техникумунга, Республиканың медицина колледжизинге, Тываның күрүне университединге, инвалидтерниң Күш-ажылчы Кызыл тук орденниг бүгү-российжи хөй-ниити организациязының Тывада республика организациязынга болуп эртер.
Регион чемпионадының тиилекчилери чурттуң аңгы-аңгы булуңнарындан чыглып келген кадыы багай азы инвалид уруглар-биле кады, Россияның субъектилеринге 214 аңгы угланыышкынынга өөренип алган чүүлдерин база профессионал мергежилдиин эксперттерге көргүзер. Профессионал мергежил маргылдааларындан аңгыда, ажыл-агыйжы болгаш өөредилге программалары, мастер-класстар, хостуг ажылчын олуттар ярмарказы болуру айыттынган.
Регион чадазынга тиилээн кижилер октябрьның 17-25-те Москвага чылдың-на эртип турар «Абилимпикс» национал чемпионатка киржир.
Кадыкшыл байдалы кызыгаарлыг болгаш инвалид кижилер ортузунга профессионал мергежилдиң «Абилимпикс» чемпионады «Россия – аргалар чурту» деп президент шөлчүгежиниң бир кезээ болуп турар. Шимчээшкинни инвалид болгаш кадыкшыл байдалы кызыгаардыг кижилерниң мергежил чедип алырын деткип, шынарлыг профессионал угланыышкынны берип, оларның ажылга тургустунарынга дузалажып, ниитилелде социокультурлуг ылгалды чок кылыр дээш эгелээн.


Возврат к списку