Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның күүсекчи эрге-чагырга органнарынга стажировка эртер конкурс эгелээн

Тываның күүсекчи эрге-чагырга органнарынга стажировка эртер конкурс эгелээн 22.05.2023

Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязы база Тыва Республиканың Чазаанга, регионнуң күүсекчи эрге-чагырга органнары – яамылар болгаш ведомстволарга стажировкалаары-биле аныяк специалистерни чалап турар. Кордакчылар шилилдезиниң конкурузунга киржириниң документилер хүлээп алыышкыны эгелээн.
Россия Федерациязының 35 хар чедир назылыг, дээди эртемниг, Россия Федерациязының күрүне дылдарын билир хамаатызы республиканың чазаанга база күрүне эрге-чагыргазының органнарынга стажировканы эртип болур.
Тыва Республиканың Баштыңының 2017 чылдың март 17-де № 62 чарлыы-биле бадылааны, Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязы база Тыва Республиканың Чазаанга, Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарынга аныяк специалистерге стажировка эрттирериниң чурумунуң дугайында дүрүмнүң (дараазында – Дүрүм) №1 капсырылгазы езугаар кордакчылар конкурска киржириниң дугайында билдириишкинни конкурс комиссиязынче киирип, ол ышкаш Дүрүмнүң №2 капсырылгазы езугаар бодунуң дугайында медээлерни чыып-ажылдаарынга чөпшээрелди берип, Дүрүмнүң №3 капсырылгазы езугаар чуруктуг анкетаны, паспортунуң азы ол документини солаан документизиниң хоолгазын киирер.
Оон аңгыда эртем-билиин, квалификациязын болгаш ажылдаан стажын бадыткаан документилерни киирер ужурлуг:
- эртем-билииниң дугайында база квалификациязының дугайында документилерниң хоолгаларын, ол ышкаш немелде профессионал өөредилге үезинде билиин бедиткен азы квалификация тывысканын бадыткаан документилерниң, эртем чадазы, эртем ады тывыскан дугайында документилериниң хоолгазын хамааты бодунуң күзели-биле киирер;
- нотариуска база ажылдап турар чериниң кадрлар албанының бадыткааны күш-ажыл дептериниң хоолгазы (албан (күш-ажыл) ажыл-чорудулгазын бир дугаар эгелеп турарлардан аңгыда), азы күш-ажыл ажыл-чорудулгазының дугайында;
- шериг билединиң хоолгазы;
- кордакчы кижи өске-даа документилерниң хоолгазын күзели-биле киирип болур.
Дараазында адресте документилерни майның 22-ден июнь 11-ге (ол хүн база) чедир хүлээп турар: 667000, Тыва Республика, Кызыл хоорай, Чульдум кудумчузу, б. 18, ажыл хүнеринде 8.30-17.30 шактарда (дүштеки чапсар үези - 13.00 -14.00 ш).
Баш бурунгаар бо телефоннар таварыштыр бижидип алыр: (839422) 9-72-45, 9-72-46, 9-72-47.
Тодаргай медээлерни база долдурар документилерниң майыктарын бо шөлүгден: https://rtyva.ru/content/2588/ тып ап болур.


Возврат к списку