Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының даалгазы-биле республика курлавырындан мал чемин ажыл-агыйларга үлээн

Тываның Баштыңының даалгазы-биле республика курлавырындан мал чемин ажыл-агыйларга үлээн 07.02.2023

Кыштаглаашкын үезинде мал бажының чидириин болдурбазы-биле, республика фондузундан мал чемин хереглелдиг ажыл-агыйларга үлеп, деткимчени көргүзер даалганы Көдээ ажыл-агый яамызынга Владислав Ховалыг берген. Неделя санында, чер-черлерде байдалды анализтеп, херек апарза муниципалиттер аразынга мал чемин чедиштир хуваарын организастаар деп негелдени салган.
Республикада агаар-бойдус таарымча чок болуп турза-даа, кыштаглаашкан ажырбас эртип турарын, регионнуң көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан. Үргүлчүлелдиг хар чаап, хадыза-даа, малдың деңгели шыырак дээрзин специалистер демдеглээн.
Көдээ ажыл-агый ведомствозунуң дыңнадып турары-биле алырга, эрткен неделяда Таңды кожууннуң курлавыр фондузундан 9 тонна сигенни Сүт-Хөлдүң, 31,5 тоннаны Чөөн-Хемчиктиң малчыннарынче чоруткан. Каа-Хемниң курлавыр фондузундан 33 тоннаны Бай-Тайганың, 31,5 тоннаны Барыын-Хемчиктиң малчыннары алган. Эрзин кожуун 17,5 тонна, Тес-Хем кожуун база ол-ла хире мал чемин Өвүр кожууннуң муниципалдыг курлавыр фондузундан алган. Өвүр база Бии-Хем кожууннардан 16,2 тонна сигенни Мөңгүн-Тайга кожуунда чедире берген. Ол мал чемнерин ажыл-агыйлар аразынга хувааган.
Көдээ ажыл-агый яамызы ооң-биле чергелештир муниципалдыг тургузугларның көдээ ажыл-агый эргелелдериниң тургускан даңзызы езугаар, харык-шинээ кошкак, хереглелдиг улуска дузаны көргүзери-биле, Красноярск крайның Курагино районундан мал чемин садып, эккээр ажылды организастаан.
Бо чылын, Тывада өнчүнүң шупту ажыл-агыйларында, 3292 кыштагларда мал кыштап турар. Ажыл-агыйларда 372,3 муң баш мал бүрүткеттинген. Шээр малдың баш саны - 1 млн. 280,3 муң, улуг бода малдың – 191,8 муң, чылгы малдың - 95,6 муң баш. 10,9 муң баш хаван, 2.3 муң - сыын болгаш иви, 252 баш теве кышты эртип турар.


Возврат к списку