Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Агаарга ужудулганың айыыл чок чоруун хынаар

Агаарга ужудулганың айыыл чок чоруун хынаар 19.11.2013
Тываже ужуп турар авиарейстер кылып турар самолеттарның айыыл чок чоруун хынаарының дугайында албан - ёзузунуң чагаазын Тываның Баштыңы чоруткан. Казаньга болган халаптың дугайында Шолбан Кара - оол дыңнап каан соонда бодунуң "Вконтакте" арнынга мынчаар бижээн: Казаньга ол коргунчуг халап болуп турар үеде Бакудан ужуп чоруп орган мен. Тудуг материалдарының бүдүрүлгезинге инвестиция кииреринге белен компаниялар - биле чугаалажыышкыннар кылыры - биле болгаш бүдүрүлге шөлдеринге баары - биле дүүн кежээ ужудуп үндүм. Оон мындыг коргунчуг халап болду...Томскавианың, Красавианың удуртукчуларынче ужудуушкуннарның айыыл чок чоруун улам экижидериниң талазы - биле албан - ёзузунуң чагааларын база катап чоргузар сорулгалыг мен. Мораль талазы - биле эргижирээн самолеттарже кичээнгейни угландырары, аргалыг болза, оларны солууру эргежок чугула. Айыыл чок чоруктуң хыналдазының регламентизин онза кичээнгейге алыр херек" 

Возврат к списку