Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Наадымда – Кызылдан Тес - Хем чедир

Наадымда – Кызылдан Тес - Хем чедир 11.07.2013
«Наадым-2013» байырлалының хүннеринде Тыва Республиканың чурттакчыларын болгаш аалчыларын Кызыл хоорай биле малчыннар байырлалының болур чери Тес-Хем кожууннуң Чаа-Оваа шөлү аразынга автобус-биле аргыштырарын Кызыл хоорайның чагыргазы организастап турар.

Июль 13 хүннүң бирги чартыында эртенгиниң 7 шактан, ооң соонда 1 шак болгаш-ла, пассажирлер АТБ-ниң автобустары «Кызыл – Самагалдай – Чаа-Оваа шөлү» маршрутка рейстерни кылыр. Автобустуң маршрутче үнер чери – Дружба кудумчузу, 55-те автовокзал. Бир эвес херек апарза, рейстерже немелде автобустарны үндүрүп болур.

Чагыгларның кирген шаа-биле хүндүскү болгаш кежээки рейстер-биле Кызылче чедип кээп болур.

«Наадым - 2013» байырлалды эрттирериниң айтырыгларының талазы-биле «изиг шугумну» Тес-Хем кожууннуң чагыргазы 2013 чылдың июль 9-тан организастаан. 8-(39422)-21-3-97, 21-3-79, 8-923-381-98-35, 8-963-252-59-16 дугаарлыг телефоннар-биле байырлалдың программазында хемчеглерни, Чаа-Оваа шөлүнге канчап чедерин, каяа бүрүткедип болуру дээш, өске-даа чүүлдерни ылавылап ап болур.

«Изиг шугумнуң» телефоннары 2013 чылдың июль 9-13 хүннеринде эртенгиниң 7 шактан дүнекиниң 12 шакка чедир ажылдаар.

Возврат к списку