Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ТР-ниң Садыг-үлетпүр палатазының президентизи Андрей Ондар: Тывада сайгарлыкчы чорукка деткимче улгаткан

ТР-ниң Садыг-үлетпүр палатазының президентизи Андрей Ондар: Тывада сайгарлыкчы чорукка деткимче улгаткан  20.01.2024

Владислав Ховалыг ТР-ниң Дээди Хуралынга Айыткалында Сайгарлыкчы чорук хөгжүлдезиниң чаңгыс аай төвүн тургузарын дыңнаткан. Сөөлгү үш чылда сайгарлыкчы ажыл-херээн ажыдып алган улустуң саны республикада 32 муң ажып, эрткен чылдарга деңнээрге, ийи катап көвүдээнин Тываның Баштыңы демдеглээн. Өзүлдениң темпизи-биле Сибирь регионнарында эң эки көргүзүг. Сайгарлыкчы чорук төвү бодунуң херээн ажыдып, ону хөгжүдеринге белен тывынгыр, туттунгур кижилерни деткиирин ол айыткан.

Садыг-үлетпүр палатазының президентизи Андрей Ондар республиканың улуг-биче сайгарлыкчыларынга эрге-чагыргазының талазындан көргүзүп турар деткимче хемчеглерин улуу-биле үнелээн:

- Кызылдың аэропорту бүгү-делегей чергелиг авиарейстерни хүлээп эгелээринге белеткенип, чогуур лицензиязын алганы, «Хандагайты – Боршоо» автомобиль эрттирилге пунктузун делегей чергелиг кылдыр эде чаартыр дээн хемчеглер сайгарлыкчыларга моон-даа соңгаар чаа-чаа аргаларны тып, орулгалыг ажылдаарынга сонуургалды күштелдирер. 

Президент Владимир Путин Төп-Азия транспорт коридорун хевирлээринче, Моол база Кыдат-биле садыг харылзааларын хөгжүдеринге дыка улуг ужур-уткалыг «Хандагайты» делегей чергелиг автомобиль пунктузун ажыдарынче кичээнгейни углаанын демдеглекседим.

Регионда Сайгарлыкчы чорукту деткиир чаңгыс аай төптүң тургустунары биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукка эки салдарлыг.


Возврат к списку