Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ АК-ДОВУРАК ХООРАЙДА ЧЫЛЫГ ХАНДЫРЫЛГАЗЫН КОНТРОЛЬГА АЛЫРЫН НЕГЭЭН

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ АК-ДОВУРАК ХООРАЙДА ЧЫЛЫГ ХАНДЫРЫЛГАЗЫН КОНТРОЛЬГА АЛЫРЫН НЕГЭЭН 30.11.2015
 Понедельникте, муниципалдыг тургузуглар-биле чаңчыл болган селектор хуралында, республиканың баштыңы Шолбан Кара-оол ындыг негелдени салган. 
  «Кышкы үеде ажылды Ак-Довурак, Шагаан-Арыг, Хову-Аксы чурттакчылыг черлерниң чылыг хандырылгазының айтырыглары-биле эгелээр ужурлуг – деп, республиканың баштыңы чугаалаан. – Ажылчын коллективтерде байдалды: акша-шалың төлевирин, күш-ажылды камгалаар хемчеглерни, ажылчыннарның тускай хеви барын, ЧЭК объектилеринде техНиктиг айыыл чок чорук сагыттынып турарын билип алыры чугула. Ол бүгүден чурттакчылыг черлерниң амыдырал-хандырылга ажыл-чорудуу хамааржыр». 
 Шолбан Кара-оол социал четкилер дамчыштыр чурттакчы чон-биле харылзаазы эки тургустунганын демдеглээн. Бижидип алыкчыларының салганы фоточуруктар болгаш видеоларындан херек кырында байдал дугайында медээлерни четкилер дамчыштыр ап турар. Эң-не хөй хомудалдар Ак-Довурак хоорайдан кирип турар.
  Ынчангаш ол хоорайны эрге-чагырганың онза кичээнгейиниң территориязы деп, республиканың баштыңы адаан. Хоорайның амыдырал-хандырылга чорудуунга хамааржыр сагындырыгларны хүлээп, чогуур деңнелге хыналдаларны чорударын Ак-Довурактың мэри биле чагырганың удуртукчуларынга даандырган. Чидиг байдалдарның дарый хемчээн алырын Ак-Довурактың ЧЭТ коллективинге сүмелээн. 
 «Шагда-ла эргижирээн объект кижилерниң, тодаргайлаарга ажылчыннарның ачызында чыл-чылы-биле шыдажып, туттунуп турарын билир бис. Ынчангаш кжилерниң акша-шалыңын үезинде берип турарын хандырары – чылыг болгаш энергетика сайыды Роман Викторович Кажин-оолдуң дорт хүлээлгези-дир. Роман Викторович, чугула стратегиктиг айтырыглар-биле чай чок ведомство болурун көргүспеңер. Ээлчеглиг одалга сезону дээш силер, харыысалгалыг силер. Ону хандырыңар» - деп Шолбан Кара-оол негелдени салган.

Возврат к списку