Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, күрүне албанының хоочуну Степан Монгушович Достай чок болган

Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, күрүне албанының хоочуну Степан Монгушович Достай чок болган 14.12.2023

Тыва Республиканың Баштыңы база Тыва Республиканың Чазааның кежигүннери Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, күш-ажылдың хоочуну Достай Степан Монгушовичиниң мөчээни-биле ооң өг-бүлезинге, чоок кижилеринге ханы кажыыдалын илереткен. Степан Монгушович хой чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы-биле республиканың күрүне эрге-чагырга органнарының болгаш тус чер бот-башкарылга органнарының хөгжүлдезинге улуг үлүүн киирген.

Достай Степан Монгушович 1949 чылдың май 9-та Өвүр кожууннуң Солчур сумузунга төрүттүнген.

1966 чылда Хандагайты ортумак школазын дооскаш, “Коммунизмче орук” колхозунга учетчиктеп, хову бригадазынга бригадирлеп күш-ажылчы базымын эгелээн. 1974 чылда Красноярскиниң көдээ ажыл-агый академиязының ветеринария салбырын, 1980 чылда Новосибирскиниң партияның дээди школазын дооскан. Көдээ ажыл-агый эртемнериниң кандидады аттың эдилекчизи.

1974-1987 чылдарда Өвүр кожууннуң комсомол райкомунуң секретарынга, көдээ ажыл-агый эргелелиниң даргазынга, кожуун даргазынга ажылдаан. 1987-1992 чылдарда Тес-Хем кожууннуң кожуун даргалап, СЭКП Тес-Хем райкомунуң бирги секретарынга ажылдавышаан, улус депутаттарының район совединиң даргазының хүлээлгезин катай күүседип турган. 1992-1997 чылдарда Кызыл кожууннуң чагырга даргазының оралакчызынга ажылдаан. 1997-2000 чылдарда Тыва Республиканың Чазааның даргазының агроүлетпүр комплекизиниң айтырыгларын харыылаар оралакчызынга, көдээ ажыл-агый сайыдынга, ветеринария департаментизиниң даргазынга ажылдаан.

2012-2016 чылдарда Кызыл кожууннуң Баштыңы-Төлээлекичлер хуралының даргазынга ажылдап тура, “Кызыл кожуун” муниципалдыг районнуң сүлдезин, тугун Россия Федерациязының Геральдика Чөвүлелинге бадылаткан.

2013 чылдан Тыва Республиканың муниципалдыг тургузуглар ассоциациязының даргазынга ажылдаан. Өвүр, Тес-Хем район совединиң депутадынга хөй удаа, Тыва Республиканың чедиги чыыжының депутадынга соңгудуп чораан. 

Степан Монгушевич өөнүң ишти Билчеймаа Бады-Белековна-биле республикада хүндүлүг кижилер апарган төлептиг ажы-төлдерни кижизиткен.

Степан Монгушевич төрээн чериниң күрүне институдун хөгжүткени дээш хөй санныг ведомство болгаш күрүне шаңнал-макталдары-биле шаңнаткан. Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, «Россия биле Тываның демнежилгезиниң 100 чылы база Кызыл хоорайның тургустунганының 100 чылы» юбилейлиг медальдың эдилекчизи.


Возврат к списку