Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада оруктар эде чаартылгазынче 2 млрд ажыг рубльди тускайлаан

Тывада оруктар эде чаартылгазынче 2 млрд ажыг рубльди тускайлаан 17.05.2024

Бо чылын орук адырын акшаландырарынче ниитизи-биле 2,2 млрд рубльди угландырганын Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг дыңнаткан. Ол бүгү акшаландырыышкынны федералдыг бюджеттен база Тыва Республиканың Орук фондузундан үндүрер. Регион эрге-чагыргазының мурнунда авторуктар тудуу болгаш эде чаартылгазы мурнады боттандырар айтырыг бооп артканын республиканың удуртукчузу демдеглээн.

2,2 млрд рублдиң 700 млн-ин «Айыыл чок шынарлыг автооруктар» национал төлевилел күүселдезинче угландырар. Чазаглыг оруктар база кежиг көвүрүглерни катап тударынче 40 хире млн-ни аңгылаан. Муниципалдыг автооруктарны экижидеринче 200 хире млн рубль көрдүнген. Тес-Хем, Чөөн-Хемчик, Өвүр, Каа-Хем, Эрзин, Мөңгүн-Тайга, Улуг-Хем база Кызыл кожууннар база Кызыл хоорай девискээринге ажылдарны планнаан.

Бо чылын «Кызыл – Эрзин – Моол-биле күрүне кызыгаары» оруктуң беш километр участогунга капитал септелгени база «Чадаана – Ак-Довурак» оруунда 6,2 км хемчээлдиг участокка агар септелгени доозар.
Кара-Хаак, Нарын, Бүрен-Аксы суурларже, Шагаан-Арыгда хүрээже кирер оруктарны септеп селиир. «Хандагайты – Мугур-Аксы», «Хандагайты – Кызыл-Хая», «Хандагайты – Ак-Чыраа» регионалдыг оруктарда участоктарны база септээр.

«Хандагайты – Мугур-Аксы» авторукта Теректиг хемни кежер база «Сарыг-Сеп – Балгазын» оруунда Бүрен хемни кежер көвүрүглерни чаартыр.

Тываның найысылалында 12 орук участоктары чаартынар. Звездная база Набережная кудумчу оруктарын эде кылыр. Складская, Аратская, Кечил-оол, Степан Сарыг-оол, Комсомольская, Оюн Күрседи, Ровенская, Бай-Хаакская кудумчуларда оруктарны база экижидер. Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурда Малчын кудумчузундан ояр орукка чедир, Восточная кудумчу участогунда орук шывыын септээри планнаттынган.

Национал төлевилел, күрүне болгаш тускай сорулгалыг программалар күүселдези-биле 2024 чылда республика девискээринге оруктар тудар болгаш эде чаартыр 36 хемчегни боттандырып, 87,0 км ажыг орукту кылыр.

Керээ езугаар ажылдарны 2024 чылдың IV кварталының төнчүзүнде доозарын, Тываның Орук-транспорт яамызы дыңнаткан.


Возврат к списку