Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага «Енисей хүнүн» экологтуг субботниктер-биле демдеглээр

Тывага «Енисей хүнүн» экологтуг субботниктер-биле демдеглээр 22.09.2023

Тывага «Енисей хүнү» экологтуг байырлал хүнүнде Улуг-Хемниң эриин дургаар арыглап аштаары чаңчыл апарган. Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг ооң дугайында айтыышкынга атты салган. Байырлалды тургузар дугайында чарлыкта айытканы езугаар, сентябрьның сөөлгү субботазында, бо чылын сентябрь 30-де ону демдеглээр.
Эрге-чагырга органнарының, яамылар болгаш ведомстволарның ажылдакчылары, бюджет албан черлериниң ажылдакчылары экологтуг акцияның кол организаторлары болгаш шимчедикчи күжү болур. Тываның Чазаа Кызыл хоорайның эрик чоок-кавы девискээрлеринде участоктарны коллективтерде быжыглаан. Ниитизи-биле 500 ажыг албан хаакчы арыглаашкынга киржир.
Албан хаакчылар болгаш «бюджетниктерден» аңгыда, бүгү республикадан чүс-чүс волонтерлар субботникче үнер. Акция чүгле республика найысылалынга эвес, а тываларның Эне-Сай деп адаары күчүлүг Улуг-Хемни тургускан Бии-Хем биле Каа-Хем хемнерниң эриин дургаар чыдар чурттакчылыг черлер киржир.
Енисей хүнүн бир дугаар 2011 чылда Красноярск край байырлап эрттирген, а Тыва 2012 чылда демдеглээнин сагындыраал. Енисей делегейде эң улуг хемнерниң бирээзи: Тывада Каа-Хем биле Бии-Хемниң каттышкан черинден эгелээш, Соңгу доштуг океанда Карск далайже киир аккан черинге чедир ооң узузу 3487 км. Енисейниң эриинде Кызыл, Шагаан-Арыг, Саяногорск, Минусинск, Абакан, Дивногорск, Красноярск, Сосновоборск, Лесосибирск, Енисейск, Туруханск, Игарка, Дудинка дээш, оон-даа өске хоорайлар чыдар.


Возврат к списку