Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Россияның келир үеде интеллектуалдыг лидерлери» бүгү-российжи шуулганга Тывадан ийи школачы киришкен

 «Россияның келир үеде интеллектуалдыг лидерлери» бүгү-российжи шуулганга Тывадан ийи школачы киришкен 05.11.2015
 Ярославль хоорайга «Россияның келир үеде интеллектуалдыг лидерлери» бүгү-Россияның III шуулганга Тываны Каа-Хем кожуундан Байлак Монгуш биле Кызыл хоорайдан Субудай Монгуш төлээлээн. Шуулганга ниитизи-биле Россияның 196 хоорай, суурларындан 500 ажыг талантылыг школачылар киришкен.  
 15 харлыг Байлак физика биле программалаашкынны сонуургаар. 2015 чылдың мартта эртемге сонуургалдыг аныяктарның бүгү-российжи шуулганынга киришкеш, Экономиканың дээди школазының «Профессионал технологияларны ажыглаары дээш» дипломун база ««Чалыы назын. Эртем. Культура» бүгү-Россия конкурузунга «3D-формадында пластина-биле температураны хуваары» төлевилел дээш 3-кү чергениң дипломун алган.
 Аңгы-аңгы эртемнер аайы-биле олимпиадалар болгаш маргылдааларның аныяк тиилекчилери шуулганга алды угланыышкын: Космиктиг технологиялар, Кадыкшылдың технологиялары, Материалдар технологиялары, Шимчээшкинниң технологиялары, Энергия технологиялары, Коммуникациялар технологияларының талазы-биле ажылдаан. Оолдар, уруглар дузалал эртемнериниң инженерлиг онаалгаларын бодап, лабораторияларга ажылдап, билдингир эртемденнер болгаш чогаадыкчылар-биле дискуссияларга киришкен.
 Баштайгы хүннүң соонда оолдар келир үеде мергежилин шилип алырынга элээн солун угланыышкыннарны билип алган. Эң-не нептереңгей угланыышкын Шимчээшкинниң технологиялары болган. Ийиги черде Кадыкшылдың технологиялары, ооң соонда Коммуникациялар технологиялары, Энергия технологиялары, Космиктиг технологиялар. Нептереңгейиниң талазы-биле угланыышкынның рейтингизин Материалдар технологиялары төндүрген. 
 Байлак Монгуш эң-не улуг хемчээлдиг чидиг айтырыг – онкоаарыглар деп санап, Бирги медицина университединче дужаап кирип, кезер эмчи болур күзелин чедип алгаш, рак аарыындан кижилерни эмнээр сорулгалыг. Ол мергежилди шилип алырынга Валентина Терешкова база Н.Э.Бауман аттыг МКУ-нуң ректору Анатолий Александрович Александров-биле ужуражылга салдарны чедирген. Байлак Unity 3D-ге оюннар чогаадырынга, шахмат ойнаарынга база номнар номчуурунга ынак.  
 Талантыларны ам-даа сайзырадыры чугула дээрзин шуулган үезинде чаңгыс эвес удаа демдеглээн. «Силерниң шинчилел ажылдарыңарга тура-сорукту күзеп, ам-даа хөделип, чогаатпышаан, кылган чүүлдериңерни боттарыңар адыңар-биле адаарын кортпаңар деп чагыыйн. Даштыкы дадагалзалдар траекториядан силерни ырадып болур, ынчалза-даа силер аңаа шынчы болур ужурлуг силер»– деп, шуулганның организастыг комитединиң даргазы Александр Беглов байырлыг хаашкын үезинде чугаалаан.

Возврат к списку