Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның кадет корпузундан хөй уругларның аараан чылдагаанын тодарадыры-биле, карантинни киирген

Тываның кадет корпузундан хөй уругларның аараан чылдагаанын тодарадыры-биле, карантинни киирген 14.12.2021 Декабрь 13-те «Тываның кадет корпузу» республиканың школа-интернадында уругларның калбаа-биле аараанынга хамаарыштыр хуралды Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг декабрь14-те, эртенги шакта эрттирген. Ховалыг болган чүүлдү дораан билип кааш, бодунуң оралакчызы Еленага Хардиковага санитар-эпидемияга удур комиссияның ээлчег чок хуралын дарый чыыр даалганы берген.
Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы Елена Хардикова «Тываның кадет корпузу» республиканың школа-интернадының 73 кижизиттирикчизиниң халдавырлыг аарыглар эмнелгезинге чыттырган барымдаазынга даянып, санитар-эпидемияга удур комиссияның хуралын дораан эрттирген. Бир оолдуң кадыкшыл байдалы анаа болганындан, эмнелгеден үндүр бижээн дыңнадыг келген.
Комиссия хуралынга Росхереглел хайгааралының ТР-де эргелелиниң, Россияның ОБЯ ТР-де Кол эргелелиниң, республиканың Кадык камгалал яамызының, Өөредилге яамызының база Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының төлээлери киришкен. Комиссия кежигүннери болуушкун талазы-биле медээлерни дыңнадып, ооң чылдагаанын тывар хөделиишкиннер чурумун тургузуп, ындыг чүүлдерни ам болдурбазын чугаалашкан.
Бо хүнде республиканың халдавырлыг аарыглар эмнелгезинде школа интернаттан 73 өөреникчи эмнедип чыдарын Тываның Кадык камгалал яамызының штаттан дашкаар кол инфекционист эмчизи Чечек Ондар дыңнаткан. Оларның 41-и –Тываның кадет корпузунуң кадеттери, 32-зи – ада-иезиниң хайгааралы чок арткан, республиканың школа-интернадының өөреникчилери. Декабрь 13-те 18.00 шакта, эъдиниң изии 38 градус ажып турар дидирээн, кузуп шагзыраан, хораннанган баштайгы уруглар эмнелгеге келген. Оларның дөртү ОРВИ-лиг болган. 23 кижиниң байдалы аар. Баш бурунгаар салган диагнозу – аъш-чемден хораннанган. Аарыгны шын тургузары-биле уругларның кускузундан хынаар чүүлдү алгаш, “Тыва Республикада гигиена болгаш эпидемиология төвү” ФБКА-же шинчилээр кылдыр чоруткан. Уругларның бүрүн сегип келиринге чедир 10-12 хонук үнерин инфекционист эмчи чугаалаан.
Росхереглел хайгааралының ТР-де эргелелиниң удуртукчузу Людмила Салчак, ведомство эпидемиологтуг истелгени эгелээнин, бирги хыналданың түңнелдери-биле алырга, школа-интернат өөреникчилериниң чемгененилгезин организастаанында база чем кылырында улуг хажыдыышкыннар бары илереттингенин илеткээн. Уругларның калбаа-биле аараанының бир чылдагааны – шынар чок чемде деп, Росхереглелхайгаарал айыткан.
Бо өөредилге черинге ооң мурнунда база сагындырыглар, негелделерни бижип турганын, ооң күүсеттинмээнин хыналда көргүскен деп, кол санитар эмчи айыткан. Чижээ, чемненир мурнунда өөреникчилерниң хол чуурун чурумчутпаан.
Сентябрьда чарган керээ езугаар, хуу сайгарлыкчы албан черин аъш-чем-биле хандырып турары билдинген. Хуу сайгарлыкчы эккелген аъш-чеминиң шынарын бадыткаан чогуур документини хыналда үезинде көргүзүп, бадыткап шыдаваан.
Росхереглел хайгааралының комиссиязы албан чериниң чемненилге блогунда белеткээн чемден, дагаа эъдинден, чуургалардан, ногаа болгаш фрукт аймаандан пробаларны алгаш, “Тыва Республикада гигиена болгаш эпидемиология төвү” ФБКА-же чоруткан. Столоваяны база чемненилге блогун хаггаш, таңмалаан. Өөредилге черинде чеди хонуктуң карантинин кииргенин Людмила Салчак дыңнаткан.
Кызыгаарлаан хемчеглер үезинде, школа-интернаттың арткан өөреникчилеринге чаңгыс ажыглаар саваларда изиг чемни эккеп, чемненилгени организастаан деп, өөредилге сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Алексей Храмцов тайылбырлаан. Өөреникчилер чемгерер кылдыр тускайжыттынган “Школьник” МУБ изиг чемнерни дажып, чедирер.
Россияның Онза байдалдар яамызының ТР-де Кол эргелелиниң төлээзи бо болуушкунну “онза байдал” эвес, а “болуушкун” деп квалификастаарын тодараткан.
Эртен, декабрь 15-те, уругларның анализтери болгаш аъш-чем пробалары билдине бээрге, республика комиссиязының кежигүннери катап чыглыр.

Возврат к списку