Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаанга социал ужур-дузалыг база суг хандырылгалыг объектилерниң террорга удур камгалалын чугаалажып көрген

Тываның Чазаанга социал ужур-дузалыг база суг хандырылгалыг объектилерниң террорга удур камгалалын чугаалажып көрген 17.02.2022 Регионнуң чазаанга террорга удур комиссияның ээлчеглиг хуралы болуп эрткен. Республикада террорга удур комиссияның даргазы – Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг хуралдаар органның кежигүннери-биле террор идеологиязынга удур хөделир информастыг-пропаганда ажылының шынарын бедидер хемчеглерни, ол ышкаш социал ужур-дузалыг объектилерниң база суг хандырылгалыг объектилерниң террорга удур камгалалын күштелдирерин чугаалашкан. Тыва Республиканың чурагайлыг хөгжүлде сайыды Аяс Бартан, культура сайыды Виктор Чигжит, Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелдиң директору Эртине Куулар, Националдар херектериниң талазы-биле агентилелдиң директорунуң оралакчызы Сай-Суу Монгуш террор идеологиязынга удур хөделир информастыг-пропаганда ажылының шынарын бедидер талазы-биле ап чоруткан хемчеглерниң дугайында илеткелдерни кылган. Террорга удур ажыл-чорудулганы хандырар талазы-биле эргелелдиң начальниги Алдын-оол Куулар комиссия кежигүннеринге республика девискээринде социал ужур-дузалыг чамдык объектилерниң террорга удур камгалал адырында чамдык айтырыглар-биле таныштырган. Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының ведомство иштинде элээн каш албан черлери, культура болгаш спорт объектилери аңаа хамааржыр. Террорга удур камгалал талазы-биле федералдыг хоойлужудулганың негелделерин долузу-биле күүсетпейн турар ведомстволар удуртукчуларының отчеттарын комиссия кежигүннери дыңнаан. Сайыттар ооң чылдагааны хемчеглерни чедир акшаландырбайн турарында деп тайылбырлаан. РФ-тиң федералдыг айыыл чок албанының Тыва Республикада эргелелиниң төлээзи республиканың суг хандырылгалыг объектилериниң террорга удур камгалалынга демдекти берген. «Водоканал-Сервис» КХН-ниң чиңгине директору Владимир Фалалеев ведомствога хамааржыр объектилерниң камгалалынга хамаарыштыр бодунуң туружун илереткен. Комиссия хуралының түңнели-биле даалгаларны берип, дараазында хуралда ооң күүселдезин киржикчилер илеткээр болган.

Возврат к списку