Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның эрге-чагыргазы корум-чурум үрээшкиннеринге удур организастыг ажылдарны көвүдедир

Тываның эрге-чагыргазы корум-чурум үрээшкиннеринге удур организастыг ажылдарны көвүдедир 18.03.2019
Корум-чурум үрээшкиннеринге удур профилактика ажылдарын организастыг, доктаамал чорудары кем-херек үүлгедииниң хемчээлин кызырарынга улуг рольдуг. 2019 чылдың январь-февраль айларда кем-херек үүлгедиишкини 14 хуу кызырылган (1383 тургаш, 1190). 
2019 чылдың марттың 11-ден 16 хүннеринде 746 хамааты, оларның 403-ү улусчу дружинниктер, корум-чурум тударынга киришкен. 44 автотранспорт аймаан ажыглаан. Шупту муниципалдыг тургузуглар болгаш хоорай округтары улусчу дружинниктерниң үнүүшкүннерин хандырган.  
Эрткен неделяда учетта турар 612 кижини хынаан, оларның: 
73-ү – ооң мурнунда шииттирип чораан, административтиг хайгааралда кижилер,  
64-ү – арагадан, наркотиктиг бүдүмелдерден хамаарылгалыг кижилер, 
 174-ү – назы четпээннер, 
 289-у – чедимчелиг эвес өг-бүлелер, 
 144-ү – адрестер, 
 515-и – садыг точкалары. 
Дараазында кижилер ортузунга профилактика ажылынче кичээнгейни угландырар: 
дагын катап херек үүлгеткен кижилерже (2019 чылдың январь-февральда 26 хуу көвүдээн),  
назы четпээннерже (назы четпээннерниң кем-херек үүлгедииниң саны январь-февральда 11,6 хуу кызырылган-даа болза). Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң март 11-де аппарат хуралында бергени, март 25-ке чедир күүседир, назы четпээннер-биле ажылдар даалгазы. 
херээжен чонче (кем-херек үүлгедиишкиннериниң саны 5,7 хуу көвүдээн, а эзирик байдалда кем-херек үүлгедири 18,4 хуу кызырылган).

Возврат к списку