Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2021 чылдың январь-апрельге деңнээрге Тыва чуртталга бажыңнарын киирерин 3,9 катап көвүдеткен

2021 чылдың январь-апрельге деңнээрге Тыва чуртталга бажыңнарын киирерин 3,9 катап көвүдеткен 02.06.2022 2022 чылдың январь-апрельде социал-экономиктиг хөгжүлдениң түңнелдерин Тываның Чазаанга үндүрген.
2021 чылдың январь-апрельге деңнээрге тудуг адырында боттуң күжү-биле кылдынган ажылдарның хемчээли 4,9 хуу өскен. Ылаңгыя орукчулар бурунгаар базымны хандырган деп, республиканың тудуг яамызы демдеглээн.
Ол-ла үеге деңнээрге, чуртталга тудуунуң хемчээли 47 хууга улгаткан. А оларны ажыглалче киирери 3,9 катап өскен. 2021 чылдың январь – апрельге көөрде хуу тудуглар шапкынчып, чыл эгезинден учетка тургускан чуртталга шөлүнүң хемчээли 32 хуу хөй болган.
Хуу бажыңнарның 30 ажыг хуузун чер бажың тударынга база хуу дузалал ажыл-агыйы чорударынга чөпшээрээн чер участоктарында туткан. База ол ышкаш хуу тудугларның 43 хуузу садчылар ниитилелиниң черлеринде туттунган.

Возврат к списку