Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг: «Республикада ковид-биле аарыырының саны эвээш. Ындыг болзажок суларап болбас»

Владислав Ховалыг: «Республикада ковид-биле аарыырының саны эвээш. Ындыг болзажок суларап болбас» 16.06.2021
Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг Россияның регионнарында коронавирус-биле аарыыры көвүдээнинден республиканың чурттакчыларынга видеокыйгырыгны кылган: 
- Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуглар! Коронавирус база катап бажын ковайтып келгенин өске регионнардан көрүп тур бис. Бистиң республикада ковид-биле аараан кижилерниң саны амдыызында эвээш. Ол сула салдынарынга чылдак эвэс-тир. Коронавирустуң чаа хевирлери ам онза айыылды тургузуп турар. Кадык камгалал адыры бүгү-ле хемчеглерни алган – эмнелгелерни техника-биле чепсеглеп, чаа эмнелге төптерин туткан, эмчилер боттары демиселге белен. Ам чүгле боттарывыстың сагылга-чурумувустан эпидбайдалдың чогумчалыы хамааржыр. Эмчилерниң ажылын чеже-даа экижиткен болза, эпидемияның өөскүүшкүнүн чүгле боттарывыс доктаадып шыдаар бис. Бирээде, тарылганың темпизин дүргедедир херек. Ийиде, камгаланыр шупту хемчеглерни сагыыр, азы болза, масканы кедер, арыг-силигни сагып, холду чуур, эң кол чүүл – хөй кижилер чыылган куда-дой дээн ышкаш хемчеглерже баарын, ону эрттирерин шеглээр. Боттарыңарның болгаш чоок кижилериңерниң кадыын камнаңар.

Возврат к списку