Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оолдуң Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оолдуң Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини 23.02.2019
Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! 
Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле силерге байырым чедирип тур мен! Ол төрээн чурттуң хамаарышпас чоруу дээш туржуп чораан Кызыл Шеригниң тургустунганы болгаш ооң шериглерниң улуг-биче дайыннарга көргүскен маадырлыг чоруунга хүндүткелдиң езузун илередир байырлал хүнү кылдыр эгелээн. Ынчалза-даа чүс ажыг чылдарның дургузунда ол хүн ниити чоннуң чаңчылы, Россияның национал бүдүжүнүң бир кезээ апарган. Бөгүнде эр кижи болгаш шериг - бот-боттарындан аңгылаттынмас тудуш билиишкин болу берген. Шеригжи эвес-даа болза, эр кижи өг-бүлениң болгаш чурттуң камгалакчызы болур хүлээлгелиг. 
Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым, силерниң дугайыңарда шак ынчаар чугаалаарга чоргаарланыр-дыр мен. Шеригжи чаңчылдарга, шеригниң сүлде-күчүзүнге бердингенивистиң ачызында Россияның шериг кезээн республиканың девискээринче катап эгидип шыдаанывыс чурттуң долу быжыг камгалалы болган. Президентиниң кадеттер училищези – офицерлер элитазын белеткээр системаның бирги чадазы болур, ол бистиинге душ болуп тыптып келбээн, Россия күрүнезиниң бүдүн-бүрүн чоруун, хамааты чөпшээрежилгени болгаш амыр-тайбың чорукту кадагалап арттырып алырынга бистиң үлүг-хуувусту билип хүлээп көргени-дир. 
Байырлал-биле, чаңгыс чер-чурттугларым, эр болгаш херээжен улустар, шериглер болгаш хамааты чонум. Амыр-тайбың, айыыл чок чорук болгаш келир үеге бүзүрелдиг болуру шупту кижилерге чугула үнелиг чүүлдер-дир. Силер бүгүдеге быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, менди-чаагай чорукту болгаш кезээде арыг кылаң дээрни сеткил чүрээмниң ханызындан күзедим!

Возврат к списку