Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Билиглер хүнүнде, Кызылдың Президентиниң кадет училищезинге чораан

Тываның Баштыңы Билиглер хүнүнде, Кызылдың Президентиниң кадет училищезинге чораан 02.09.2023

Кызылдың Президентиниң кадет училищези 10 чылдаан юбилейлиг бо өөредилге чылында 376 кадетти хүлээп алган.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг сентябрь 1-де өөредилге черинге чедип, училище сургуулдарының байырлыг чыскаалынга киришкен. Бөгүнде ында 5-тен 11 класстарда 297 оолдар, 8-тен 11 класстарда 79 уруг өөренип турар. Оларның 56-зы - тускай шериг операциязының киржикчилериниң ажы-төлү.
Кызылдың Президентиниң кадет училищези - Россия Федерациязының Камгалал яамызының эге өөредилге черинде оолдар, уругларны хаара туткан чүгле чаңгыс өөредилге чери. Чурттуң регионнарындан амыдыралын армия-биле холбап, адалары болгаш кырган-ачалары ышкаш болуксааш, уруглар бээр дужаап кириксээрлер.
Бо чылын кадеттерниң одуруунда Ак-Довурак хоорайдан база Тываның он кожуунундан: Бай-Тайга, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Кызыл, Бии-Хем, Сүт-Хөл, Таңды, Тес-Хем, Улуг-Хем болгаш Чеди-Хөлден, Москва облазындан база Удмуртия Республикадан оолдар, уруглар немешкен. Ол ышкаш, чурттар аразының керээзи езугаар училищеде Моолдан үш хамаатыны хүлээп алган. Кызылдың өөредилге черлери: М.А. Бухтуев аттыг 1 дугаар школадан, Т. Б. Кечил-оол аттыг 3 дугаар школадан, 5 дугаар гимназиядан, Л.С. Новикова аттыг 7 дугаар школадан, 11, 12, 17 дугаар школалардан, Н.Н. Макаренко аттыг 15 дугаар лицейден, Тываның республиканың лицей-интернадындан база Тыва Республиканың Күрүне лицейинден өөреникчилер шылгалдаларны ажып, кадеттер санынче кирген.
Тывада Билиглер хүнү ТАР эки турачыларынга сактыышкынның хүнү-биле дакпыржалып турар болгаш, бо чылын кавалерийжи эскадронну фронтуже үдээниниң 80 чылын демдеглеп турар. Ынчангаш училище “Билиг” ниитилелиниң “Бодуңнуң билииң үлеш” деп чырыдыышкын акциязы-биле тыва эки турачыларның дугайында лекцияны номчаан. Училищениң сургуулдары, тыва эки турачыларның амгы салгалдары кырган-ачаларының маадырлыг чоруунуң дугайында чугаалап бергеннер.
Сургуулдар республика Баштыңының КПКУ-да аалдап келгенинге өөрүп, төрээн Тывазынга хамаарышкан айтырыгларны салып, чедимчелиг тайылбырны алганнар.
Владислав Ховалыг кадеттер-биле ужуражылгазынга таарзынган. Төрээн чериниң төөгүзүнге сонуургалы база ажыктыг чугаа дээш четтиргенин илередип, өөредилгезинге чедиишкиннерни, аас-кежикти күзеп, удавас республиканың болгаш чурттуң башкарыкчы специалистериниң одуруунга оолдар, кыстарны көөр боор дээн бүзүрелин илереткен.
РФ-тиң камгалал сайыды Сергей Шойгуунуң инициативазы база Россияның Президентизи Владимир Путинниң деткимчези-биле, 2014 чылда Кызылдың Президентиниң кадет училищези тургустунган.
Училищениң доозукчулары – бүдүн республиканың чоргааралы. Чаа-ла кадеттерниң ролюн шиңгээдип эгелээн оолдар боттарының чедиишкиннери-биле бедик көргүзүглерни чедип алырлар. Ынчалдыр 2023 чылдың 75 доозукчузу шылгалдаларын чүгле бештерге дужааган болза, үш кижи чүс баллдарлыг, 18 кижи алдын медальдарлыг КПКУ-ну дооскан. Ол Тываның өөредилге черлериниң аразында эң тулган көргүзүг болур.
КПКУ-нуң доозукчулары чурттуң шылгараңгай шериг болгаш хамааты дээди өөредилге черлериниң курсантылары апарган. 40 доозукчу оолдарның 16-зы дээди шериг өөредилге черлеринче кирген, а бежи – чепсектиг күштер академияларының (ФСО, ФСБ) курсантылары болган. 2023 чылда дооскан 19 кыстарның дөртү РФ-тиң Камгалал яамызының дээди өөредлге черлеринче, оон өске дөртү – чепсектиг күштер структураларының дээди өөредилге черлеринче дужаап кирип алган.
Кызылдың ПКУ ийи доозукчу кыстары РФ-тиң Даштыкы херектер яамызының даштыкы политика академиязынче кирген. Үш доозукчу бистиң чуртувустуң эң шылгараңгай дээди өөредилге черлериниң бирээзи – “Станкин” Москваның күрүнениң технологтуг университединиң студентилери апарган.


Возврат к списку