Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Муниципалдыг командаларны хевирлээр, мергежилди бедидер

Муниципалдыг командаларны хевирлээр, мергежилди бедидер 03.02.2020
Тыва Республиканың Баштыңы Ш.В. Кара-оолдуң даалгазы ёзугаар, Тыва Республиканың Чазаа биле РУАбКАА филиалы – Тываның удуртуп-башкарылга институдунуң аразында кады ажылдажылга дугайында дугуржулга-биле “Эргелеп-башкарар арга-мергежил: муниципалдыг командаларны хевирлээри” деп мергежил бедидериниң программазы боттанып турар. Сибирь федералдыг округтуң субъектилер ортузунда ол программаның боттанылгазын Тыва Республика биле Новосибирск облазында шенеп эгелээн. 
Программаның бирги өөредилге кичээлдери май-июнь айларда эрткенин сагындыраал. Өөредилге үезинде 11 муниципалдыг тургузугнуң төлээлеринден Кызыл, Ак-Довурак хоорайларның, Улуг-Хем, Чаа-Хөл, Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Өвүр, Таңды, Сүт-Хөл, Чөөн-Хемчик, Эрзин кожууннарның 8 муниципалдыг тургузугларын хевирлээн. 
Институттуң башкылары өөредилгеде теоретиктиг болгаш практиктиг кичээлдерни берип, муниципалдыг команда бүрүзүнге чугула херек төлевилелдер темаларын тодарадып, бот-ажыл кылдыр онаалгаларны берген турган. 
А өөредилгениң түңнел кезээнде, командаларның модераторлары болур институттуң башкылары, менеджмент кафедразының профессору Молотков Юрий Иванович база менеджмент кафедразының доцентилери Матюнин Владимир Михайлович, Чернякова Мария Михайловна, Филиппов Дмитрий Викторовичиниң тайылбырлаашкыны-биле эргелеп-башкарылга төлевилелдерин ажылдап кылырын доозар. 2020 чылдың апрель 28-29 хүннеринде муниципалдыг тургузугларда хөй-ниитиниң база чурттакчы чоннуң киржилгези-биле төлевилелдерниң хөй-ниити камгалалын кылыр. 
2020 чылдың январь 30-де, Тыва Республиканың экономика сайыды Каратаева Елена Владимировнаның даргалаашкыны-биле, муниципалдыг командалар төлевилелдериниң түңнел камгалалы болуп эрткен. Күүсекчи эрге-чагырга органнарының удуртукчулары база оралакчылары, институт башкыларының регионда төлевилел офизи эксперттер болуп, үнелелди кылган. 
Киирген 8 өөредилге төлевилелдеринден эң бедик демдекти Танды кожууннуң командазының «ТАР-ның 100 чылында 100 баш инектиг сүт-бараан фермазын тургузары” деп ажылы-биле бирги черже үнген. Кызыл хоорай командазының “Арыг девискээр – “Азия төвү” төлевилел ийиги черни алган. Улуг-Хем биле Чаа-Хөл кожууннарның «Улуг-Хемниң эртинези» төлевилел үшкү черге төлептиг болган. 
Күүсекчи эрге-чагырга органнарының удуртукчуларын дагдыныкчы кылдыр төлевилелдерде быжыглаан болгаш, регионнуң төлевилел офизиниң хайгааралында алган. Төлевилелдерни чедир ажылдаптарга, республика база федералдыг деңнелинде камгалаар кылдыр кордап болур.

Возврат к списку