Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада ай санаашкыны-биле Чаа Чыл – Шагааның байырлал хүннеринде 800 ажыг культура-массалыг хемчеглер эртер

Тывада ай санаашкыны-биле Чаа Чыл – Шагааның байырлал хүннеринде 800 ажыг культура-массалыг хемчеглер эртер 06.02.2024

Тыва бо чоокку хүннерде ай санаашкыны-биле чоннуң Чаа чыл – Шагаа байырлалын демдеглеп эрттирер. Частың башкы айы дүжерин санап, ооң хүнүн чылдың-на тодарадыр. 2024 чылда бүгү чон февраль 10-да Шагаа хүнүн байырлаар.

Шагааның бүдүү айынга белеткел бир ай бурунгаар эгелээр. Бажың-балгадын, кажаа-хораазын, ажыл-агыйын, бүгү-ле ажыл-херектерин эмгелеп, чурумчудуп, аштанып-арыгланыр. Хоочуннар аныяк салгалга езу-чаңчылдар болгаш ужурларга хамааржыр билиглерин дамчыдып, тайылбырлаар.

Шагаа бүдүүзүнде хөйнүң киржилгези-биле ооң ажылдары эгелээр. Организастаан медээ-чырыдыышкынныг, культура-массалыг болгаш спортчу хемчеглерге эрге-чагырга органнары база хөй-ниити шупту киржир.

Улусчу байырлал хүннеринде чер-черлерге шупту 876 хемчег планнатынганын «Шагаа-2024» оргкомитеди дыңнаткан. Оларның хөй кезии, азы 843 янзы-бүрү хемчеглер кожууннарга болуп эртер.

Шагааның программазында – номнар делгелгелери, улусчу аас чогаалын билиринге мөөрейлер, ус-шеверлел ажылдарынга мастер-класстар, байырлал концерттери, спорттуң национал хевирлеринге маргылдаалар хөйнүң кичээнгейин хаара тудар. Чижээ, баг адарының маргылдааларында киржикчилер саны чыл санында көвүдеп турар.

Шагааның бурун езулалдары – Саң салыр, Чалбарыг, Арыгланыр, Чолукшуурунче онза кичээнгейни углаан. Оран-таңдыга чалбарып, сагыш-сеткилди арыглап, чаагай күзээшкиннерни йөрээп, салгалдарның харылзаазын тудары - Шагааның кол кезээ.

Байырлал хемчеглериниң организаторлары 200 муң хире кижи оюн-тоглааларга киржип, көөр деп санап турар. Февраль 10-нуң хүнүнде, 12.00-13.30 шактарда Кызылдың Арбат шөлүнге эң хөй киржилгелиг театржыткан көргүзүг биле Шагааның концерти болуп эртер.

Республиканың эрге-чагыргазы хөй кижилер чыглыр черлерниң айыыл чок чоруунуң онза хемчеглерин хандырар. Найысылалдың төвүнге автотранспорт шимчээшкинин кызыгаарлаар. Байырлал хемчеглери эртип турар черлерге эмчилер бригадалары ажылдаар. Хоорайның кол шөлүнче демир-дес тывар дериг-херекселге хыналданы эрткеш, байырлал хемчеглерин көрүп болур.


Возврат к списку