Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

"Культура" национал төлевилел боттанылгазы-биле Тываның найысылалынга Культурлуг сайзырал төвүн тудар

"Культура" национал төлевилел боттанылгазы-биле Тываның найысылалынга Культурлуг сайзырал төвүн тудар 26.08.2021 «Культура» национал төлевилелдиң “Культура хүрээлели” федералдыг төлевилели-биле, Кызылда Культурлуг сайзырал төвүн тудар ажылдар эгелээн. Чаа албан черин ийи чыл иштинде тудуп үндүргеш, 2023 чылда ажыглалче киирерин планнаан. Амгы үеде ооң тудар чериниң дөзевилел документациязын кылган. «Авангард» КХН-биле керээ чардынган. Объектини шапкын хөгжүп турар “Спутник” микрорайонунда чаа уруглар садының чоогунга тудар.
Культурлуг сайзырал төвү – амгы үениң культура одаа болур. Ол хөй ажыл-чорудулгалыы база шөлүн амгы үеге ажыглаары-биле, культура бажыңы дээн ышкаш албан черлеринден ылгалдыг.
Чаа төп 1100 кв..м ниити шөлдүг, чаңгыс каът чер болур. Төпке кандыг-даа хемчеглерге ажыглаар көрүкчүлер залы, суй-белектер продукциязының делгелге чери, өг-бүле дыштанылгазының булуңу, уран чогаадылга, ус-шеверлел, ыры, танцы дээш, өске-даа бөлгүмнерге таарыштыр дериир. Кадыкшыл байдалы кызыгаарлыг кижилерге таарымчалыг байдалдарны тургузар.
"Сөөлгү чылдарда хоорай хөгжүп олурары эки. Найысылалдың бир улуг чери “Спутник” микрорайонун чижекке алыылыңар. Чурттаарынга эки байдалдар бар: улуг бажыңнар туттунган, девискээрлери чаагайжыткан, школа ажыттынган, удавас уруглар садын ажыглалче киирер. Бистиң микрорайонга четпейн турар чүве ол – Культурлуг сайзырал төвү. Уругларга база аныяктарга аңгы-аңгы угланыышкыннарлыг бөлгүмнер ажылдап, өг-бүлези-биле ажыктыг дыштаныр черлиг апаары, дыка эки-дир" – деп, «Спутник» микрорайонунуң чурттакчызы, үш уйнуктуг кырган-ава Айлан Монгуш чаа тудугга хамаарыштыр бодалын илереткен.
Культурлуг сайзырал төвү культура ачы-дузаларының санын көвүдедип, уран-чогаадылгаже чонну хаара тудуп, чогаадыкчы ажылга боттарын тып адырынга ужукту бээр деп, регионнуң культура яамызы демдеглээн.

Возврат к списку