Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Уругларның «Байлак» кадыкшылга лагери дыштанылга сезонун июнь 23-те ажыдар

Уругларның «Байлак» кадыкшылга лагери дыштанылга сезонун июнь 23-те ажыдар 19.06.2015

Чагытай хөлден ырак эвес черде «Байлак» лагери июнь 23-тен эгелеп республиканың кожууннарындан уругларны хүлээп эгелээр. Бо чайгы үш сезонда 630 уругнуң кадыкшылын быжыглаары планнаттынган.

Уругларга таарымчалыг байдалдарны тургузары-биле шынарлыг капитал септелгени чоруткан.Чаартынган лагерьде эргижирээн тудугларны ап каапкан, чунар-бажың, хыналда-эрттирилге пунктузун, суг шыгжамырын туткан, канализация четкизин чорудуп, чаа чунар-демирлерни аскан, өг хевирлиг шывыглыг дыштаныр черни дерээн. Шупту корпустарда эжиктерни, декпелерни, туттунар черлерни солуп, косметиктиг септелгени база кылган. Оон аңгыда чемненир черни, клубту, спортчу шөлдү база септээн. өг-бүлеге болгаш уругларга социал деткимче көргүзер республика төвүнге хамааржыр бо уруглар албан чериниң мебельдерин база чаарткан. Лагерьниң куратору – Тываның өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилел 14 демир оруннарны, ол хире санныг тумбочкаларны база хеп сугарынга 4 кезектиг 8 кабинкаларны саткан. Уругларның уран чогаадылгазының төвү болур клубта 16 офис столдарын, 6 библиотека стеллажтарын, 200 чук сандайларны база салган.

Кадыкшылга кампаниязының белеткелиниң үезинде, март айда-ла, өртке удур хемчеглерни чорудуп, чемненир черни, аъш-чем аңмаарларын дезинфекциялап арыглаан. Кургаан ыяштарны арыглап, чаа өзүмнерни олуртуп, чечектерни тараан.

Уругларның дыштанылгазын уттундурбас солун кылдыр эрттирери-биле бүгү-делегейде Чырык болгаш чырык технологияларының чылынга, Россияда Литература чылынга, Тывада Улусчу ужур-чаңчылдар чылынга, Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 70 чылынга, Кызыл хоорайның хүндүлүг чурттакчызы, Россияның камгалал сайыды, Россияның Маадыры Сергей Шойгунуң 60 харлаанынга тураскааткан хемчеглер планнаттынган.

Уругларның дыштанылгазын шынарлыг эрттирери-биле Новосибирскиде «Тимуровец» уруглар лагериниң баазазынга эрткен «Гейтмаун – оюннар девискээри» деп Оюннар болгаш педагогиктиг анимацияның IVбүгү-делегей фестивалынга Тывадан өг-бүле болгаш уругларга социал деткимче кадар үш төптүң ажылдакчылары билиг-мергежилин бедиткен. Ол ажылдакчылар социал төптерниң специалистеринге «Инструктивтиг лагерь – вожатыйларның школазы» өөредилге чорудуунуң үезинде шиңгээдип алганы билиглерин дамчыткан.

Тываның өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилелдиң директору Раиса Кужугеттиң чугаазы-биле алырга, «Байлак» лагери уругларга чылыг сактыышкыннарны арттырар ужурлуг.

Ооң мурнунда бо лагерьже чүгле амыдыралдың берге байдалынга таварышкан уругларны чорудуп турган болза, бо чылдан эгелеп долу эвес болгаш хөй ажыл-төлдүг өг-бүлелерге чиигелделиг: халас азы кезек чамдыызын төлээр путевкаларны берип турар. Муниципалдыг тургузугларда өг-бүлеге болгаш уругларга социал деткимче төптеринден чиигелделиг путевкаларны айтырып болур. А кызылчылар Бай-Хаак кудумчузунда 6 дугаарлыг бажыңда төптен, 6-33-16 дугаарлыг телефондан айтырар.   


Возврат к списку