Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2021 чылда Россияда ортумак деңнелден Тываның экономиказы шалыпкын чоруп турар

2021 чылда Россияда ортумак деңнелден Тываның экономиказы шалыпкын чоруп турар 21.03.2022 2020 чылдың ол үезинге деңнээрге, 2021 чылда Тывада үлетпүр бүдүрүлгезиниң индекизи 6,3 хуу өскен. Республиканың чазаа эрткен чылдың экономиктиг көргүзүглерин бо неделяда түңнээн. Тываның Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызының медээзи-биле алырга, ковидке удур эң-не шыңгыы кызыгаарлаашкыннарлыг турган 2020 чылга деңнээрге, республиканың экономиказы шупту угланыышкыннарда туруштаарын элээн экижиткен. Ылаңгыя болбаазырадылга бүдүрүлгелери бүдүрүлге хемчээлин 6,2 хуу, ажыктыг казымалдар тывыжын 5,4 хуу көвүдеткен. Электри энергиязы, газ база бус-биле хандырылгада өзүлде 8,2 хуу болганы демдеглеттинген. Суг хандырар, суг аңгылаар, бок чыыр болгаш чок кылыр, хирлениишкиннер чок кылыр ажыл-чорудулгалыг адырда бүдүрүлгелерде өзүлде 35,8 хуу болуп, ажылдарын эки дооскан. Росстаттың көргүзүү-биле алырга, 2020 чылга деңнээрге үлетпүр бүдүрүлгези 5,3 хуу көвүдеп, чуртта ортумак деңнелден республиканың экономиказы ниитизи-биле дүрген чоруп олурар. Эге дээрезинде ол 4,2 хуу болур деп санаан турган.

Возврат к списку