Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Оюн Курседи биле Степан Сарыг-оол кудумчуларынга 2022 чылда капитал септелгени кылыр

Оюн Курседи биле Степан Сарыг-оол кудумчуларынга 2022 чылда капитал септелгени кылыр 11.05.2022 Хоорай чагыргазы 2022 чылда Оюн Курседи кудумчуда 560 метр база Степан Сарыг-оол кудумчузунда 235 метр орук участогунга капитал септелге кылыр муниципалдыг чагыгны күүседиринге садыглаашкынны бо хонуктарда чарлаан.

Бо чайын ол орук участоктарындан аңгыда Ленин, Кочетов кудумчуларынга, Бай-Хаакская кудумчуда чаа поликлиника чанынга машина тургузар черлерни немей тудуп, чаагайжыдар.

“Айыыл чок, шынарлыг оруктар” национал төлевилел күүселдези-биле, 2021 чылда Кызылда ниитизи-биле 10357 метрде шөйлү берген алды участокта орук ажылдарын эгелээн, бо чылдың июньда ол доостур: Пушкин кудумчузунда – 1777 м.; «Кызыл-Вавилин ээтпээ» автобус оруунда – 5820 м.; Буренская, Университетская кудумчуларда 2«а», 7«а» автобустар маршрудунуң оруунда – 740 м.; О. Лопсанчап кудумчуда (№ 9 школа чаны) – 590 м.; Звездная кудумчуда (1 чадазы) – 800 м; ТАР-ның 90 чылы кудумчудан 55-ки бригаданың КПП-ге чедир орук – 630 м.

“Айыыл чок, шынарлыг оруктар” национал төлевилел күүселдези-биле Кызылда орук ажылдарынга керээ чарарының чорудуу графикти мурнап турарын Тываның Орук-транспорт комплекс яамызы дыңнаткан.

Возврат к списку