Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага үерниң ийи аңгы хевири эртип болур

Тывага үерниң ийи аңгы хевири эртип болур 22.03.2023

РФ-тиң ОБЯ-ның Тывада кол эргелелиниң баш бурунгаар тодаратканы-биле, республика девискээринде чамдык суурлар эрээн хар суундан когарап болур магадылалы бар.

Ооң мурнунда чылдарның дуржулгазындан алырга, апрель айның ийиги чартыында үер болур. Ынчалза-даа март айның төнчүзү, апрельдиң эгезинде хоорайжыды туттунган Ыраккы Каа-Хем суур, Кызыл, Туран болгаш Чадаана хоорайлар үер болгу дег хоорай-суурларның даңзызынче кирген. 533 кижи чурттакчылыг 160 бажың үерге алзып, когаралга таваржып болурунуң айыылы улуг. Херек бергедээр болза, чүгле үстүнде ады кирген хоорай, суурлар эвес, регионнуң 18 суурунда 2773 чурттакчылыг 1093 бажың база айыылда турар.

Оон аңгыда, чазын орук доштуг үелерде Тываның 9 кожуунунуң 14 сумузу-биле аргыжылга үстүрүнүң магадылалы улуг.

Үер, өрт дээн ышкаш часкы үеде дүвүренчиг байдалды тургузуптар бойдустуң чай­гаар болур болуушкуннарының үезинде канчаар ажылдаарының дугайында тускай өөредигни ОБЯ-ның Тывада кол эргелелиниң ажылдакчылары эрткен. Берге байдалга таваржы берген 10700 кижи кире бээр, 111 пунктуну болгаш 500 кижи сыңа бээр көжүп чоруур 3 пунктуну белеткээннер.

ОБЯ-ның хүн бүрүде дамчыдар медээлеринге кичээнгейлиг болурун кожуун чагырыкчыларынга болгаш өске-даа чурттакчы чонга сагындырган.


Возврат к списку