Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага самбога СФО чемпионады болгаш бирги чери дээш шилилде маргылдаалар эртер

Тывага самбога СФО чемпионады болгаш бирги чери дээш шилилде маргылдаалар эртер 17.10.2023

Декабрьда Новосибирск хоорайга эртер Сибирь федералдыг округтуң самбога бирги чери болгаш чемпионадынче аъттаныр республиканың чыынды командазын хевирлеп тургузары Тывада эгелээн. Республиканың спортчу белеткел төвү биле регионалдыг самбо федерацияның «Херел» спорт залынга ийи хүн организастааны маргылдаага Тываның 120 самбо мөгелери киришкен.

Маргылдаа ийи аңгы бөлүкке эрткен. 2006 – 2008 чылда төрүттүнген оолдар, уруглар бирги хүнде хүрешкен болза, 2004 - 2006 чылдарда төрүттүнген мөгелер ийиги хүнде тудушкан. Самбога тренер башкы Александр Монгуш спорттуң бо хевиринге сонуургал улгаткан болгаш бичии мөгелер эки белеткелдиин база сыныш чок тура-соруктуун көргүзүп, чылдан чылче маргылдаа киржикчилериниң саны көвүдеп турарын демдеглээн.

Ийи хүн эрткен маргылдааның түңнел салыгларында 70 хире шыырак мөгелер илереттинген. Тиилекчилерниң индиринче үнген оолдар, уруглар Тываның командазының составынче кирген.

Тыва Республиканың самбо федерациязының дыңнатканы болза, бөгүн бистиң регионда 230 оолдар, уруглар спорттуң бо хевиринде хаара туттунган. Кызылдың, Каа-Хем суурнуң, Чадаана хоорайның база Барыын-Хемчик кожууннуң спортчу школаларында беш профессионал башкылар кичээлдерни эрттирип, самбо хүрештиң аргаларынга болгаш техниказынга мөгелерни өөредип турар. Оон аңгыда, Кызылдың 16 дугаар лицейиниң өөреникчилери регион чазааның деткимчези-биле «Самбону школаларже» төлевилелди боттандырып, 2020 чылда тускай туткан спортчу шөлчүгеште белеткенип турарлар.

Тываның Спорт яамызының Кызылга ажыдар кылдыр планнааны база бир самбо спорт залы бо чоокку үеде ажыттынар. Амгы үеде ында септелге ажылдары чоруп турар.

«Zа самбо» федералдыг партийжи төлевилел Россияга самбону нептередир курсту эгелеп, регионнарга самбо кичээлдеринге тускайжыттынган спортчу залдарны тударын база эде чаартырын эгелеп, суурларда секцияларның ажылын организастаан. Бөгүн самбону бүгү-российжи спортчу, Президент маргылдааларының программазында, ол ышкаш бүгү-российжи школачы спортклубтарның спортчу оюннарында кирген.


Возврат к списку