Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның сайгарлыкчылары чиигелделиг чээлилерни ажыглап болур

Тываның сайгарлыкчылары чиигелделиг чээлилерни ажыглап болур 03.12.2021 «Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту болгаш хууда сайгарлыкчы инициативаны деткиири» национал төлевилел-биле, региондан 1000 ажыг сайгарлыкчы чиигелделерни ап, азы амгы чээлизиниң хемчээлин эвээжедип болурун, Тываның Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызы дыңнаткан. Чээлиниң ставказы чылда 8,5 хуудан ашпас. Чиигелделиг чээлини алыр дизе, биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилерин чээли-биле деткиир программада бүрүн эргелиг банкыларның бирээзинче декабрь 30-ге чедир барып болур. Кызыл хоорайның Тыва эки турачылар кудумчузу, 18 дугаар бажың адресте, республиканың сайгарлыкчы чорукту деткиир фондузундан чиигелделиг акшаландырыышкын дугайында консультацияны ап болур.
Аалчылар бажыңнары, хөй-ниитиниң чемненилге черлери, баш таарар черлер, арын-баш чараштаар салоннар, химчисткалар, стоматологиялар, кинотеатрлар, санаторлуг курорт организациялары, музейлер, зоопарктар чиигелделиг чээлиже кордап болур. База ол ышкаш туризм, уран чүүл болгаш хөглээшкин, спорт болгаш фитнес, немелде өөредилге, уруглар ойнадып хайгаараар, конференциялар болгаш делгелгелер эрттирер, бажыңга ажыглаар дериг-херекселдерниң улуг эвес септелгезин кылыр адырда компанияларга деткимчени сүмелээн. Оон аңгыда, аъш-чемге хамаарышпас барааннарның үүрмек садыглаашкынының элээн каш хевирлери, автовокзалдар база автостанциялар, пассажирлер болгаш чүък сөөртүр бүдүрүлгелер даңзыда кирген.
Чээлини аңгы-аңгы сорулгаларга, ол ышкаш амгы чээлизиниң ставказын эвээжедир эде санадып алырынга ажыглап болур. Чиигелделиг чээлиниң өске программаларында ссуда өрези бизнесте бары, акшаландырыышкын алырынга шаптараазын болбас.
«Сайгарлыкчылар эвээш ставка-биле чээли акшазын чүгле алыр эвес, а амгы үеде ажыглап турар чээлилерин 8,5 хуудан эвээш ставкага эде санадып ап болур. Сайгарлыкчы чорук деткиир фонд сайгарлыкчыларның бооп болгу дег “айыылдарын” бодунга хүлээнип алыры-биле, ол ындыг. Чогуур акшаландырыышкынны магадылалдыг алзын дээш, улуг болгаш биче бизнеске тускай лититтерни база көрген бис» — деп, Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондунуң директору Азиана Пирлей тайылбырлаан.
Республикада сайгарлыкчы чорукту деткээн дараазында регион хемчеглери ажылдап турар: чаңгыс ажылдакчыга бир МРОТ хемчээлдиг субсидия, ковидке удур эвээш хемчээлдиг чээлилер, аренда төлээринге чиигелде, социал сайгарлыкчыларга субсидиялар. Сайгарлыкчыларның көвей кезии деткимчениң регион хемчеглерин ажыглап турар.
Тываның Экономиктиг хөгжүлде яамызының сайгарлыкчы чорук хөгжүлдези база чижилге килдизи субсидияга хамаарышкан тайылбырны (39422) 2-17-67 дугаарлыг телефон дамчыштыр берип турар.

Возврат к списку