Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада улуг спортчу-культура төвүнүң тудуун уламчылаар

Тывада улуг спортчу-культура төвүнүң тудуун уламчылаар 19.09.2017
 Тываның Каа-Хем суурда улуг спортчу-культура төвүнүң тудуун 2017 чылда катап эгелээр. Республиканың эрге-чагыргазы федералдыг бюджеттен кол социал объектиниң тудуун доозар ажылдарга херек кады акшаландырыышкынның хемчээлин камгалап алган.
 Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведев «Күш-культура болгаш спортту хөгжүдери» күрүне программазының акша-хөреңгизинден ол сорулгага 480 млн. рубльди Тывага аңгылаар дугайында айтыышкынга атты сентябрь 15-те салган. Төптүң тудуун бо чылын уламчылаарынга республиканың бодунуң акша салыышкыны-биле кады 500 млн. рубль көрдүнген.
  2013 чылда эгелээн спорт комплекстиң тудуу бөгүнде 28 хуу туттунганын специалистер санаан. Төлевилел езугаар ол 6 муң дөрбелчин метр шөлдүг, ийи каът оран-сава болур. Аңаа улуг маргылдаалар болгаш культура-массалыг хемчеглер эрттирер универсалдыг спорт зал турар. Спортчу аренаның трибуназын 7 муң кижиге санаан. Спортчу-культура комплекизинге волейбол, баскетбол, мини-футбол, гандбол, хүрештиң аңгы-аңгы хевирлеринге база ниити күш-культура белеткелинге кичээлдерни эрттирери көрдүнген.
 Россияның Спорт яамызы-биле субсидияны ажыглаарының чурумунуң дугайында чогуур керээни чарган соонда, спорт комплекизиниң тудуун уламчылаарынга тускайлаан акша-хөреңги республиканың эргезинче шилчип кээрин Тываның Аныяктар херээ болгаш спорт яамызы дыңнаткан. Керээниң төлевилелин Москваже чоруткан.  
 Тываның Аныяктар херээ болгаш спорт яамызының медээзи-биле алырга, объектини доозарынга 560 млн. рубль херек, Тываның Чазааның база РФ-тиң Спорт яамызының дугурушканы-биле, республика 91 млн. рубльди, а федералдыг бюджет 470 рубльди тускайлаар ужурлуг. А төнчү ажылдарның чарыгдалдарын 2018 чылда федералдыг бюджет төлевилелинче киирер. Ону кылырда республика баштай Россияның Чазаанга, оон Федералдыг Хуралга документиниң акшалындырыышкынын камгалаар апаар.

Возврат к списку