Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның соңгулда комиссиязы чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнүң түңнелдерин үндүрген

Тываның соңгулда комиссиязы чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнүң түңнелдерин үндүрген 16.09.2015
 2015 чылдың сентябрь 15-те Тывага 65 соңгулда кампаниязынга соңгулдалар эрткен: хоорай округунуң 2 төлээлекчилер органынче, 9 муниципалдыг районнарның, хоорайга деңнештирген 1 суурнуң, көдээ чурттакчылыг 53 черлерге. Республиканың соңгукчуларының ниити санының 70 хуузу азы 79536 кижи соңгулдага киришкен. 
  Тываның найысылалынга Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының дөрткү чыыжының депутадынче немелде соңгулдаларның түңнели-биле, чаңгыс мандаттыг 4 соңгулда округунга «Чаңгыс демниг Россия» политиктиг партияның төлээлери хоорайның соңгукчуларының 35,21 хуудан 47,09 хуузун ап, тиилээннер. Ак-Довурак хоорай округунуң төлээлекчи органының бешки чыыжының соңгулдаларынга чаңгыс мандаттыг 17 округка 17 депутатты «Чаңгыс демниг Россиядан» соңгаан. 
 9 муниципалдыг районда соңгулдалар эрткен болгаш, төлээлекчи органнарже 146 мандатты депутаттар алган. Чаңгыс демниглерниң– 146 кандидадындан аңгыда, РЛДП-ден - 4, РФКП-тен - 10, «Россияның патриоттары» партиядан - 9, «Россияның коммунистеринден» - 1, бодун депшиткен 93 кижи кандидат кылдыр бүрүткеткен. Соңгулдага 71,64 хуудан 89,92 хуу чедир келиишкинни ап, «Чаңгыс демниг Россиядан» 132 депутат, бодун депшиткен 13 депутат соңгуткан. Эрзин кожуннуң төлээлекчи органынче бир кандидат соңгукчуларның санын чедир албаан. 
 Чадаананың Төлээлекчилер хуралының үшкү чыыжының чаңгыс мандаттыг 15 округунга чаңгысдемниглер тиилээн. 53 сумуларда 513 округтарга 802: 513 - «ЧР», 8 – РФКП, 25 – Россияның патриоттары, 256 – боттарын депшиткен кандидаттар бүрүткеткен. Бадылаашкынның түңнелдери-биле, «Чаңгыс демниг Россиядан» - 448, РФКП-тен - 1, «Россияның патриоттарындан» - 5, боду депшиткен 55 депутат соңгуткан. Дөрт соңгулда округунга депутаттарны соңгуваан.

Возврат к списку