Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның бизнес ниитилежилгезиниң төлээлери биле Енисей Сибирин хөгжүдер корпорация удур-дедир кады ажылдаарын дугурушкан

Тываның бизнес ниитилежилгезиниң төлээлери биле Енисей Сибирин хөгжүдер корпорация удур-дедир кады ажылдаарын дугурушкан 04.03.2023

Красноярскиниң экономиктиг шуулганының үезинде, Тываның Садыг-үлетпүр палатазы-биле Енисей Сибирин хөгжүдер корпорация кады ажылдажылга дугайында керээге атты салганнар. Ийи тала Тыва Республиканың туризм болгаш көдээ ажыл-агый адырында мурнады көөр төлевилелдерни боттандырар инвесторлар болгаш партнёрлар дилээринге удур-дедир харылзаалыг ажылдаарын дугурушканнар. Ол ышкаш Тываның девискээринге социал-экономиктиг хемчеглерни кады организастап, эрттирер.
Корпорацияның чиңгине директору Сергей Ладыженко бо кады ажылдажылга тус чер компанияларының күчү-шыдалын бурунгаарладыр сорулгалыг делегей рыногунче үнеринге эптиг арга бооп турарын демдеглээн. Тываның садыг-үлетпүр палатазының президентизи Андрей Ондар даштыкы чурттар-биле регионнарның садыг харылзааларын кады таарыштырарынга демниг ажылды чугаалаан. «Эрткен чылдың ортаан үезинден бээр, Моолдуң национал садыг-үлетпүр палатазы-биле ажыл-агыйжы харылзаалар идепкейжээн, бо чоокку үеде Моолче бизнес-миссияны организастаар бис» – деп, Ондар чугаалаан.
Тыва Республиканың инвестиция хөгжүлдезиниң агентилели Енисей Сибирин хөгжүдер корпорация-биле кады ажылдаарын документ езугаар дугурушкан. Кады ажылдааш, «Енисей Сибири» КИП-де кирген чүгле улуг төлевилелдер-биле эвес, а регионнуң социал-экономиктиг хөгжүлдезинге дыка херек безерек төлевилелдерни боттандырып, чедиишкинниг бооп болурун, Ладыженко тайылбырлаан.
Агентилел директорунуң хүлээлгезин күүседип турар Юрий Чадамба Тываның Чазаа инвесторлар-биле диалогга база бот-боттарынга ажыктыг ажылдажылгага ажык, регионда тургустунган чиигелделиг чурум ону херечилеп турарын сагындырган. «Кыска үе дургузунда республика 1,8 млрд рубль түңнүг инвестицияларны хаара туткан. Бөгүн ажыл-чорудулганың аңгы-аңгы: тудуг, чиик үлетпүр болгаш өске-даа адырларында 10 ажыг керээлерде аттар салдынган» - деп, Чадамба шуулганга регионнуң киржилгезиниң түңнелдерин чугаалаан.


Возврат к списку