Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сорулга салдынган: апрель 1-ге чедир объектилерниң керээлерин чарарын доозар

Сорулга салдынган: апрель 1-ге чедир объектилерниң керээлерин чарарын доозар 23.03.2022 Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы албан хүлээлгени күүседип турар Александр Брокерттиң даргалаашкыны-биле Национал төлевилелдер талазы-биле ведомстволар аразының штавының ээлчеглиг хуралы республика чазаанга болуп эрткен. Хуралдың ажылынга Тыва Республикада кол федералдыг инспектор Александр Вавилихин, Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы Елена Хардикова, Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) энергетика, тудуг, транспорт база чуртталга-коммунал ажыл-агый талазы-биле комитет даргазы Юрий Ооржак, Тыва Республиканың Саналга палатазының даргазының оралакчызы Валентина Шыырап, Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарының удуртукчулары база харылзааның өске талазынга – муниципалдыг база хоорай округтар чагыргаларының даргалары база специалистери киришкен. Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы албан хүлээлгени күүседип турар Александр Брокерт, бо хүнде кол сорулга – 2022 чылдың апрель 1-ге чедир национал төлевилелдер объектилериниң керээлерин чарарын чедип алыры дээрзин айыткан. Ол ышкаш керээде даштыкы күрүнелерниң база делгей организацияларының талазындан чөрүлдээлиг хөделиишкиннер-биле холбаштыр, Россия Федерациязының национал сонуургалдарын камгалаар дээш, чаңгыс хандырыкчыдан садыгланырын айыткан чаа негелде киргенин чугаалаан. Тыва Республиканың садыглажылга адырында керээ системазын өйлеп-таарыштырар талазы-биле сайыт Чечек Ооржак Тыва Республиканың Чазаа 2022 чылдың март 18-те 119 дугаарлыг "Чаңгыс хандырыкчыдан (хүлээникчи, күүсекчиден) күрүне база (азы) муниципалдыг хереглелдерге барааннар, ажылдар, ачы-дуза садып алыр таварылгаларны болгаш ону боттандырарының дугайында" доктаал үнгенин удуртукчуларга таныштырган. А сайыттың оралакчызы Мерген Сарыг-оол чаңгыс хандырыкчыны тодарадыр талазы-биле ажылды организастаарының чурумун тайылбырлаан. 2013 чылдың апрель 5-те № 44-ФЗ Федералдыг хоойлунуң 93 чүүлүнүң 1 кезээнде көрдүнген таварылгаларга немей, доктаалда айыттынганы езугаар, 2022 чылдың декабрь 31-ге чедир, тускай Комиссияның протокол шиитпиринге даянып, Тыва Республиканың Чазааның актызы-биле тодараткан чаңгыс хандырыкчыдан (хүлээникчи, күүсекчиден) барааннарны, ажылдарны, ачы-дузаларны чагып алыкчы садып ап болур эргелиин айыткан.

Возврат к списку