Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Россети» 500 кВ күчүлүг Саян-Шушенская ГЭС–Тыва–Моол–Кыдат ЭДШ-ти тудар планныг

«Россети» 500 кВ күчүлүг Саян-Шушенская ГЭС–Тыва–Моол–Кыдат ЭДШ-ти тудар планныг 14.03.2018
«Өзүлдениң локомотивтери» улуг төлевилел чорудуу-биле Иркутскиге эрткен үлетпүр шуулганы Сибирь федералдыг округтуң территорияларының үлетпүр болгаш инновация курлавырының кедилиг төлевилелдерин таныштырган шөл болган. 
«Сибирьниң МРСК» ийи төлээзи: «Тываэнерго»-нуң башкарыкчы директору Карим Сагаан-оол биле «Бурятэнерго» салбырның директору Андрей Меделянов регионнар чазааның делегация составы-биле шуулганның ажыл-агыйжы программазынга киришкен.
Эксперт ниитилежилгезиниң төлээлери күрүне-хуу кады ажылдажылга, робототехника, бүдүрүлгени чурагайжыдары дээш, өске-даа айтырыгларны сайгырып чугаалашкан.
Тываэнергонуң башкарыкчы директору Карим Сагаан-оол Тываның энергосистемазының хөгжүлдезин илеткээн. Ол хереглекчилерге идегелдиг электри хандырылгазын бедидериниң, хереглелдиң өзүлдезин хандырарының дугайында, база Саян-Шушенская ГЭС – Кызыл – Моол – Кыдат аразынга 500 кВ күчүлүг электри дамчыдылгазының шугумун тудуп, чырык таривин эвээжедип, Тыва биле Моолда чырыктың чедишпес айтырыын шиитпирлеп, Кыдатче электри энергиязын үндүр садып болурун чугаалаан.
«Ынчангаш Байкал хөлге багай салдарны чедирип болур, Селенга хемге ГЭС тудар дээн Моолдуң төлевилелин боттандырары ындыг-ла чугула эвес апаар» - деп, Карим Сагаан-оол түңнээн.  
«Бурятэнерго»-нуң директору Андрей Меделянов хүнден октаг алыр энергия дөстерин катап тургузары - Бурятияның ыраккы чурттакчылыг суурларын чырык-биле хандырарының дээштиг аргазы ол деп чугаалаан. Российжи инженерлерниң онзагай ажылы – автономнуг гибрид энергодериглерин (АГЭД) ажыглап, Бурятияның үш ыраккы суурун идегелдиг чырык-биле хандырып болур. Инновация технологиялары – хүн энергиязын ажыглаанындан дизельдиг кывар-чүүлдүң ажыглалы элээн кызырлыр.
 energyland.info

Возврат к списку