Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы республиканың эртеминиң алдарлыг ажылдакчызы Калин-оол Сереевич Кужугеттиң мөчээни-биле кажыыдалын илереткен

Тываның Баштыңы республиканың эртеминиң алдарлыг ажылдакчызы Калин-оол Сереевич Кужугеттиң мөчээни-биле кажыыдалын илереткен  18.08.2022

Тываның бир дугаар геолог эртемдени, геология-минералогия эртемнериниң кандидады, Россияның эртемнер академиязының Сибирьде салбырының Тывада бойдус курлавырларын комплекстиг шиңгээдири институттуң эртем ажылдакчызы Калин-оол Сереевич Күжүгет 86 харлап чорааш, чырык өртемчейден чарлып чоруткан.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Тываның эртем адырының алдарлыг ажылдакчызы Калин-оол Сереевич Күжүгеттиң мөчээни-биле холбаштыр кажыыдалын илереткен:

“Кажыыдалдыг медээ келди. Тываның баштайгы геолог-эртемдени, геология-минералогия эртемнериниң кандидады, Тыва Республиканың эртеминиң алдарлыг ажылдакчызы Калин-оол Сереевич Кужугет чырык черден чарлып чоруткан. Ол бистиң шуптувуска улуг чидириг-дир.

Калин-оол Сереевич Тываның шылгараңгай кижилериниң одуруунга чораан, чырык болгаш төлептиг чуртталганы чурттап эрткен. Ооң ажылчын намдары төрээн республиказы-биле сырый харылзаалыг. Тыва черниң минералдыг болгаш чиг эт талазы-биле шыдал-күжүн баш бурунгаар тодарадыр болгаш делгемчидер талазы-биле ажылдарга киржип турган. Ол ажылдарның ачызында аныяк республикага даг рудазының комбинаттары туттунуп эгелээн.

Калин-оол Сереевич Тывага даг ажыл-агыйы болгаш геология талазы-биле эртемниг специалистерниң белеткелин организастаан. Тывага баштайгы академиктиг эртем ниитилелдерин тургузарынга идепкейлиг киришкен. Кызылдың политехниктиг техникумун, Тываның Бойдус курлавырларының яамызын удуртуп чораан.

Калин-оол Сереевич бистиң аравыста чок. Ынчалза-даа ооң кайгамчык байлак эртем ажылдарының салгалы, дагдыныкчызының ажыл-херээн өөреникчилери уламчылаар. Чырык, чаагай сеткилдиг кижиниң дугайында чылыг сактыышкыннар чүректреде арткан. Күжүгеттерниң, Шойгуларның өг-бүлелеринге болгаш Калин-оол Сереевичиниң бүгү төрелдеринге, чоок кижилеринге, кады ажылдап чораан эш-өөрүнге ханы кажыыдалымны илередип тур мен”.
Возврат к списку