Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чурттакчылары 2024 чылда национал төлевилел-биле чаагайжыттынар девискээрлерни шилиир

Тываның чурттакчылары 2024 чылда национал төлевилел-биле чаагайжыттынар девискээрлерни шилиир 14.04.2023

“Чурттаар чер болгаш хоорай хүрээлели” национал төлевилелдиң “Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри” регион төлевилелиниң күүселдези-биле 2024 чылда Тывада чаагайжыдар хөй-ниити девискээрлерин шилиир онлайн-бадылаашкын апрель 15-те эгелээр. 17.gorodsreda.ru федералдыг шөлчүгешке эртер рейтингилиг бадылаашкын май 31-ге чедир уламчылаар.
Республиканың шупту кожууннары бо чылын боттандырар күзелдиг төлевилелдерин белеткээн. Идип үндүрген 69 инициативадан 30 төлевилел федералдыг деткимчени алыр. Ынчангаш 14 хардан өрү назылыг республиканың 51500 хире чурттакчызы боттарының үнүн олар дээш сайтыга бадылаарын регионнуң Тудуг яамызы сагындырган.
Төлевилелге регионнуң чедиишкинниг киржиринге кол негелде – хамаатыларның бадылаашкынга идепкейлиг киржилгези. Тус черниң дыка хөй чурттакчылары ындыг арга-биле боттарының үзел-бодалын илередип, төрээн суурун чаагайжыдарынга киржип болур. Ынчангаш чаагайжыдар объектилерниң төнчү даңзызын тургузуп турда, кижи бүрүзүнүң үнү улуг рольду ойнаар. Ындыг болганда, ТР-ниң Тудуг яамызы чаңгыс чер-чурттугларын рейтингилиг бадылаашкынга идепкейлиг киржирин кыйгырган.
Төлевилелдиң волонтёрлары бадылаашкынга канчаар киржирин билбейн база техниктиг аргазы чок кижилерге эрткен чылда ышкаш айтып бээр. Тудуг яамызы эки турачыларның командазын чыып эгелээн: ол талазы-биле ажылдаар күзелдиг кижилерге https://dobro.ru/event/10333838 шөлүгге бүрүткедип алырын сүмелээн. Волонтёрларның кол ажылы – бадылаашкынга киржир төлевилелдер дугайында тайылбырлаар.
Таарымчалыг хүрээлелди хевирлээр национал төлевилел чурттакчы чоннуң боттарының девискээрлерин болгаш дыштанылга черлерин чаагайжыдып алырынга дорт киржиринден аңгыда, республикага - экономикаже инвестицияны алыр эки дөстү берип турар. Эрткен чылын ол төлевилел шугуму-биле регионнуң девискээринде 26 хөй-ниити шөлдерин чаагайжыдарынга федералдыг бюджеттен 86 млн рубльди тускайлаан. Эрткен чылдың бадылаашкынының түңнели-биле, бо чылын республиканың хоорай база суурларында 30 хөй-ниити шөлдерин эде чаартыр, ынаар күрүне 100 млн рубльди көрген. Чүгле Кызыл хоорайга безин оң талакы эрикте эргиде “Пятак” девискээринге сесерликти, Иркутская база Бай-Хаакская кудумчуларда «Эмчилер аллеязын» чаагайжыдып, Дөгээ даанга тыва аянныг көрүлде шөлүн база «Восток» микрорайонга “Восточный” сесерликти тудар.


Возврат к списку