Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чаа чыл болгаш Рождество байырлалдарының кол хемчеглер планы

Чаа чыл болгаш Рождество байырлалдарының кол хемчеглер планы 20.12.2023 Чаа чыл болгаш Рождество акциялары

Декабрь 22-ге чедир – үр үеде эмнээшкинде, ол ышкаш интернат албан черлеринде уругларга Чаа чылдың чигирзиг болгаш чимистиг белектерин чыыр ачы-буян акциязы. Республиканың школаларынга, техникумнарга база колледжтерге.
Декабрь 20-де, 11.00-14.00 шакта – уруглар садтары барбайн турар уругларга Чаа чылдың утренниктери. Аныяктар өргээзи.
Декабрь 25-27 – ТШО киржикчилеринге база оларның өг-бүлелеринге «Чылдың Чаа чылы» ачы-буян акциязы. Бажыңнарже үнүүшкүн.
Декабрьның 15-тен январь 15-ке чедир – республиканың кожууннарынче «Соок-Ирейниң маршруду» ачы-буян акциязы.
Декабрь 25-те, 11.00 шакта – ТР-ниң Дээди Хуралының (парламент) Чаа чыл утренниги. В.Көк-оол аттыг Национал театрга.
Декабрь 26-да, 11.00 база 15.00 шактарда – Тывада Республиканың Баштыңының Чаа чыл Елказы. В.Көк-оол аттыг Национал театрга.
Январь 3-6-да, 16.00 шакта – Уругларга халас кинолар көргүзери. Аныяктар өргээзи, тайылбыр алыр телефону - 7-70-70.


Культура-дыштанылга хемчеглери

Декабрьның 20-ден 30-ге чедир, 10.00, 13.00, 15.00 шактарда – «Щелкунчик. Рождество дүнезинде дүш» деп Чаа чылдың утренниги. Тываның күрүнениң ойнаарактар театры, тайылбыр телефону - 2-04-63.
Декабрь 23-тен 29-ка чедир — «Улунуң дужаалы-биле» деп Чаа чылдың театржыткан көргүзүү. Аныяктар өргээзи, тайылбыр алыр телефону - 2-02-13.
Декабрь 24-те, 12.00 шакта – «Чаа чылдың сеткил-хөөнү» уругларның хөгжүм студиязының концерти, Кызылдың уран чүүл колледжи, тайылбыр алыр телефону - 3-28-25.
Декабрь 27-де – «Ак-көк отчугаш» деп студентилерге Чаа чыл кежээзи. А.Б. Чыргал-оол аттыг Кызылдың уран чүүл колледжи.
Январь 4-те, 12.00-15.00 шакта – «Кышкы оюннар» дыштанылга программазы. К.И. Чуковский аттыг Тываның республиканың уруглар библиотеказы, тайылбыр алыр телефону - 9-00-94.
Январь 5-те, 12.00-15.00 шакта – «Рождество фантазиялары» оюн-тоглаа шагы. К.И. Чуковский аттыг Тываның республиканың уруглар библиотеказы, тайылбыр алыр телефону - 9-00-94.
Январь 7-де, 13.00 шакта – «Щелкунчик. Рождество дүнезинде дүш» деп Чаа чылдың утренниги. Тываның күрүнениң ойнаарактар театры, тайылбыр телефону - 2-04-63.
Январь 8-те, 12.00-15.00 шакта – «Чаа чыл-биле!» чогаадыкчы конфетти (мастер-класс) – К.И. Чуковский аттыг Тываның республиканың уруглар библиотеказы, тайылбыр алыр телефону - 9-00-94.
Январь 11, 13-те, 16.00 база 13.00 шактарда – «Хуулгазын кыш. Даңгынага белек» шии, В.Көк-оол аттыг Национал театрга, тайылбыр алыр телефону - 2-11-41.

Спортчу хемчеглер

Декабрь 23-те – Соок-Ирейниң шаңналы дээш эштиринге республика маргылдаазы. И. Ярыгин аттыг СК, тайылбыр алыр телефону - 2-16-16.
Декабрь 23-те – «Кышкы кежээ» деп спортчу танцыларга республика маргылдаазы. Кызыл хоорайның 17 дугаар школазының спортчу залы.
Декабрь 27-29-та – 16 харга чедир оолдар аразынга шайбалыг хоккейге Тыва Республиканың Кубогу дээш маргылдаа. «Субедей» спорт школазы, тайылбыр алыр телефону - 5-17-14.
Декабрь 27-28-те – Ушуга Тыва Республиканың Чемпионады база Бирги чери дээш маргылдаа. «Субедей» спорт школазы, тайылбыр алыр телефону - 5-17-14
Декабрь 28-29-та – Ча адарынга «Чаа чылдың согуннары» республика маргылдаазы. Таңды кожууннуң Бай-Хаак суурнуң спорт залы.
Декабрь 30-де – «Дош кырынга карнавал» акция («Субедей» СШ дош залынче карнавал костюмнарлыг кирер болгаш, конькини хөлезилээри халас). «Субедей» спорт школазы, тайылбыр алыр телефону - 5-17-14.
Январь 3-4-те – «Саньда» ушуга республиканың Чаа чыл маргылдаазы. Кызыл хоорайның 17 дугаар школазының «Ушу төвү».
Январь 6-да – «Борбак хар» деп борбактаан хар-биле тулчуушкун. Кызыл хоорайның Аныяктар сесерлии. Тайылбыр алыр телефоннары - 3-47-46, 2-13-51, 3-45-21.
Январь 2-8-те – Школаларның оолдар болгаш уруглар командаларының аразынга мини-футболга бүгү-российжи маргылдаалары. «Субедей» спорт школазы, тайылбыр алыр телефону - 5-17-14.


Возврат к списку