Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада “Улусчу көвүрүг” губернатор төлевилели-биле 14 ыяш көвүрүглерни тудар

Тывада “Улусчу көвүрүг” губернатор төлевилели-биле 14 ыяш көвүрүглерни тудар 08.06.2022 Тыва Республиканың Орук-транспорт яамызы республиканың 13 муниципалдыг тургузугларынга “Улусчу көвүрүг” губернатор төлевилели-биле тудар көвүрүг кежиглерниң даңзызын тургускан. Амгы үеде ведомство конкурс шилилдезин эрткен кожуун чагыргалары-биле чарыгдал материалдарын садып алырынга ТР-ниң Орук фондузундан субсидия алыр дугуржулгаларны чарып турар.
Орук-транспорт яамызы төлевилел негелдези езугаар Орук фондузунуң акша-хөреңгизи-биле кежиглер тудар ыяшты садып алырынга дузалажыр. Тус чер чагыргазы объектилер тудары-биле холбашкан тудуушкун болгаш өске-даа чарыгдалдар ажылын организастаарын бодунга алыр. Чедери берге черлерде малчын коданнарже, «Кыштаг», «Чаа сорук» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринче орук-суурнуң чедингирин көвүрүг кежиглер хандырар ужурлуг.
«Улусчу көвүрүг» губернатор төлевилели-биле тудар 14 көвүрүг кежигниң даңзызы тургустунган:
Чөөн-Хемчик кожуунда – Элдиг-Хем суурнуң Теве-Адар черже Теве-Адар хемни кежир 12 м узун көвүрүг;
Тожу кожуун – Тоора-Хем суурнуң Арбык деп черже Арбык хемни кежир 12 м узун көвүрүг;
Чаа-Хөл кожуун – Кызыл-Даг суурда Ленин кудумчузунга 18 м узун көвүрүг;
Эрзин кожуун – Нарын суурже Нарын хемни кежир 12 м узун көвүрүг;
Тере-Хөл кожуун – Тал суурже Балыктыг хемни кежир 50 м узун көвүрүг;
Барыын-Хемчик кожуун – Хөнделең суурже Хөнделең хемни кежир 12 м узун көвүрүг;
Каа-Хем кожуун – Сарыг-Сеп суурже Каа-Хемниң адырларын кежир 15 м узун көвүрүг;
Бии-Хем кожуун – Туран хоорайның Найырал арбанынче Туран хемни кежир 8 м узун көвүрүг;
Тес-Хем кожуун – Чыргаланды (Белдир-Арыг) суурже Дыттыг-Хем хемни кежир 12 м узун көвүрүг;
Кызыл кожуун – Терлиг-Хая суурдан 2 км-де Чалама ыдык даштың баарынга 6 м, Баян-Кол суурдан 1,5 км-де черге 6 м узун көвүрүг;
Бай-Тайга кожуун – Кара-Хөл суурнуң Даштыг-Хөл деп черде Кара-Суглуг хемни кежир 12 м узун көвүрүг;
Улуг-Хем кожуун – Чааты суурже Чаты хемни кежир 10 м узун көвүрүг;
Сүт-Хөл кожуун –Ишкин суурнуң Чода-сынар деп черже Алдыы-Ишкин хемни кежир 12 м узун көвүрүг.Возврат к списку