Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чуртталга сертификаттарын бээри-биле өскүстерден документилер хүлээп алыышкынын эгелээн

Тывада чуртталга сертификаттарын бээри-биле өскүстерден документилер хүлээп алыышкынын эгелээн 17.01.2023

Тываның эрге-чагыргазы өскүс уругларга чуртталга сертификаттарын бээр практиканы моон-даа соңгаар уламчылаан. ТР-ниң Өөредилге яамызы сертификаттар алырынче документилер хүлээп алыыышкыны март 15-ке чедир уламчылаарын чарлаан. Кызыл хоорайның девискээринге бажың алыр оочур даңзызында өскүс уругларга 1700000 рубльдиң, а республиканың муниципалдыг тургузугларының даңзызында кирген өскүстерге 1000000 рубль хемчээлинге сертификаттарны бээр.
2022 чылда, Тывада өскүс база ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларның чурттаар чер айтырыын шиитпирлээр чаа арга – чуртталга сертификаттарын берип эгелээнин сагындыраал. Боттарының чурттаар черин албаан өскүс уругларга деткимчениң чаа хевирин бээрин чурумчуткан доктаалды бадылаан. Мооң мурнунда шимчевес өнчүнүң бирги болгаш ийиги рыногундан квартираларны саткаш, тускайжыттынган чуртталга фондузундан ол бөлүктүң деткимче алыкчыларынга берип турган. Ам 23 хар чеде берген, бодунуң чурттаар чери чок өскүстерге, республиканың кайы-даа чурттакчылыг черинге шимчевес өнчүнү боттары садып алыр кылдыр, чуртталга сертификаттарын тыпсыр шиитпирни 2023 чылдың июль 1-де хүлээп алган. Сертификат акшазынга бодунуң чыып алганы хөреңгизин азы ие капиталын каттыштыргаш, ам улуг шөлдүг чуртталга бажыңын садып ап болур.
23 хар четпээн, доктаамал ажылдыг, психоневрология база наркология диспансерлер учедунда турбайн турар, үндүрүглерде болгаш алиментилерде өре чок, суд шиитпири-биле чурттаар чер алыр ужурлуг кижиге сертификатты тыпсыр.
Тодаргай тайылбырны дараазында адрестен билип алыр: Кызыл хоорай, Ленин кудумчузу, б 39 (каб. 102), ажыл хүннеринде 09.00 - 18.00 шактарда (13.00-14.00 шакта – дүъштеки чапсар), азы тел.: 3-00-29; 3-00-21.
Чуртталга сертификаттарын айыттынган хуусаада алыр дээш 31 билдириишкин 2022 чылда кирген, ооң 19-зун шилээн.


Возврат к списку