Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызылдың Президентиниң кадет училищези беш харлаан

Кызылдың Президентиниң кадет училищези беш харлаан 04.10.2019
Бо чаа өөредилге чылында Кызылдың Президентиниң кадет училищези чырыткылыг байырлалды демдеглээннер. Дүүн Тываның национал хөгжүм-шии театрынга Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң тургустунганындан бээр беш чыл болганынга тураскааткан байырлыг хемчег болуп эрткен. 
РФ-тиң камгалал сайыды С.К. Шойгунуң дужаалы-биле, 2014 чылда, кажан Кызылдың президент кадет училищезин үндезилеп тургусканда, аңаа 65 оолдар эң-не баштайгылары бооп өөренип кирген. Училищеде РФ-тиң тос регионунуң: Тыва, Хакас, Бурят Республикалардан, Кемерово, Челябинск, Иваново, Омск областардан, Красноярск, Камчатка крайлардан оолдар, кыстар өөренип турар. 2017-2018 өөредилге чылында кожа-хелбээ Моол Арат Республикадан оолдар кадеттар санынче дужаап кирген. 
Бо хүнде училищеде 371 оолдар, кыстар өөредилгеде, спортта, чогаадыкчы ажылдарда чедиишкинниг, чаңгыс өг-бүлениң ажы-төлү дег, эптиг найыралдыг, топтуг-чурумнуг, өөрүшкү маңнайлыг өөренип турарлар. Училищени бо чылын дооскан 41 кадеттер Россия Федерациязының Камгалал яамызының база чурттуң хамааты дээди өөредилге черлеринче шупту дужаап киргени - башкылар коллективиниң ажылынга улуг үнелел. 
Эрткен өөредилге чылдарының дургузунда училище бодунуң езу-чаңчылдарын хевирлээн: кадет болганын байырлаары, хүндүлүг аалчыларны уткуп-хүлээри, фестивальдар, мөөрейлерни организастаары, парад-чыскаалдарга киржири, Дөгээ даанче үнери, походтап, чайгы практикалаары, доозукчунуң кежээзинде үдежири дээш, оон-даа өске. Ындыг болза-даа бүгү талазы-биле сайзыраңгай, төрээн чуртунга ынак кижини өөредип-кижизидери - училищениң ажыл-чорудулгазының кол сорулгазы бооп арткан. 
Училище ниити болгаш ортумак тускай өөредилге программазындан аңгыда, инженер-техниктиг, лингвистика школаларының, чөөн-чүктүң дайынчы спортчу хевирлер школазының, уран чүүл болгаш этика школазының программалары-биле өөренип, кадеттерниң эртем-шинчилел ниитилежилгезин тургускан. Оолдар, уруглар немелде өөредилге программаларда 100 хуу хаара туттунган. Кадеттер хоорай, республикада, регионнар аразында, бүгү-российжи, бүгү-армейжи, делегей олимпиадаларында, өөредилге форумнарында, чогаадыкчы фестивальдарда болгаш спортчу маргылдааларда идепкейлиг киржип, бедик үре-түңнелдерни көргүскеш, чаңгыс эвес удаа тиилеп турары улуг чоргаарал. Кызылдың Президентиниң кадет училищезиниң кадет сургуулу деп атты оолдар, кыстар улуг чоргаарал-биле эдилеп чоруур. 
Президентиниң кадет училищезиниң башкылаашкын ажылында Россияның ниити болгаш профессионал өөредилгезиниң хүндүлүг ажылдакчылары, алдар-аттыг башкылар, арга-дуржулгалыг офицерлер, дээди категорияның кижизидикчи башкылары, хөйге билдингир тренер башкылар хаара туттунган. Улуг чурттуң, төрээн чериниң төлептиг оолдар, кыстарын өөредип-кижизидер хүлээлге оларда бо хүнде онаашкан. Олар өг-бүле, бир дем, акы-дуңмалышкы, ат-алдар, хүлээлге, эрес-дидим чорук, найырал деп чүүлдерге кадеттерни өөредип турар. 
"Бүгү талазы-биле сайзыраңгай кижини өөредип-кижизидер сорулганы күүседип, төрээн чурттуң төлептиг хамаатызын, ниитилелге херектиг тускай мергежилдиг кадрлары апаар аныяктарны белеткеп бээри – кадет училищезиниң бүгү башкы коллективиниң ажыл-чорудулгазының түңнел көргүзүү ында. Училищениң бөгүнгү башкылар коллективи ону чедиишкинниг боттандырар ужурлуг" - деп, Тываның Баштыңы Ш.Кара-оол демдеглээн турган. 
Кызылдың президент кадет училищези “Россияның 100 тергиин дээн өөредилге черлери” бүгү-российжи конкурска тиилеп, быжыг билиин, эки сагылга-чурумун, спортчу болгаш тергиин шериг белеткелин бадыткаан. Эки үре-түңнелдерни көргүзүп, ажыл-ишке шылгараан башкыларга ведомство болгаш күрүне шаңналдарын байырлыг байдалда тывыскан.

Возврат к списку